Bez Wierszówki

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Okładka numeru 6/2010
Na okładce karykatury Feliksa Nowowiejskiego wykonana przez Adama Bliskiego w 1935 r.
Źródło: Zbiory WBP w Olsztynie
Na spotkaniu Zarządu Oddziału SDP, 4 września 2014 r.
Źródło: Archiwum Andrzeja Cieślaka
Źródło: Archiwum Andrzeja Cieślaka

„Bez Wierszówki. Miesięcznik Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oddział w Olsztynie” – czasopismo społeczno-kulturalne, wydawane od 2004 r.

Redakcja

Wydawca: Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie.

Redaktorzy naczelni: Tadeusz Prusiński (numery 1-21), Jerzy Pantak (numery 22-39), Ryszard Borkowski (numery 40-44), Krzysztof Panasik (numery 45-102), Ireneusz St. Bruski (od numeru 103).

Stali współpracownicy: Bożena Bogucka (Warszawa), Tadeusz Brzeski (Olsztyn), Andrzej Zb. Brzozowski, (Olsztyn), Wojciech Ciesielski (Olsztyn), Małgorzata Chomicz (Perugia), Henryk Falkowski (Olsztyn), Anna Fastnacht-Stupnicka (Wrocław), Wojciech Goljat (Olsztyn), Jerzy Jachowicz (Warszawa), Krzysztof Kłopotowski (Warszawa), Bogdan Krawczyk (Warszawa), Elżbieta Królikowska-Avis (Londyn), Anna Mieszczanek (Warszawa), Jerzy L. Okuniewski (Olsztyn), Marek Palczewski (Łódź), Joanna Paszkiewicz-Jaegers (Groningen), Marek Sokołowski (Olsztyn), Stefan Truszczyński (Warszawa), Jacek Wegner (Warszawa), Zenon Złakowski (Olsztyn)

Historia

„Bez Wierszówki” ukazuje się od kwietnia 2004 r. w nakładzie 300 egzemplarzy, czasopismo bezpłatne. Od numeru drugiego pismo oznaczone jest numerem ISSN 1732-7237. Po zmianie koncepcji i redagowania czasopisma w styczniu 2014 r. (od nr 103-104) - w nakładzie rosnącym od 800 do 2 tys. egzemplarzy. Od 2015 r. czasopismo o zasięgu ogólnopolskim, o nakładzie 2-4 tys. egzemplarzy, od 2017 roku nakład pisma - 5 tys. egzemplarzy.

Tematyka

„Bez Wierszówki” jest pismem branżowym, skupionym wokół zagadnień dziennikarskich – lokalnych mediów, dziennikarzy prasowych, radiowych i telewizyjnych oraz działalności stowarzyszenia. Autorzy podejmują tematykę etyki mediów, wolności słowa, nowych wyzwań dziennikarstwa, komentują aktualne wydarzenia związane ze środowiskiem dziennikarskim. Wiele uwagi poświęcone jest historii prasy – Jerzy Pantak prowadził stałą rubrykę „Prasa lokalna” (od numeru 7 do 23), w której prezentował tytuły wydawane w regionie, często nieznane, dostępne tylko niewielkiemu gronu odbiorców. Są wśród nich zarówno pisma literackie i kulturalne, jak i lokalne tygodniki, czasopisma religijne, studenckie, internetowe, biuletyny stowarzyszeń i organizacji. Wiele miejsca poświęca się dziennikarzom z Olsztyna – prezentowane są sylwetki, wspomnienia, wywiady, biogramy (cykl: „Słownik Dziennikarzy Warmii i Mazur”). Od 2007 r. Andrzej Brzozowski prowadzi cykl „Twarze olsztyńskich mediów”.
Publikowane są również teksty dotyczące kultury – felietony, recenzje książek i muzyczne – oraz utwory literackie (limeryki Andrzeja Brzozowskiego).
W związku z ogłoszeniem w 2010 r. Roku Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie razem z numerem 6/2010 „Bez Wierszówki” ukazał się dodatek „Boso, ale z batutą. Nowowiejski w anegdocie” z rysunkami Aleksandra Wołosa.

Bibliografia

  1. Złakowska, Nina: Urodziny „bez wierszówki” / Nina Złakowska // „Posłaniec Warmiński”. – 2007, nr 9, s. 16.
  2. Pantak, Jerzy: Azyl bezrobotnych / Jerzy Pantak ; rys. Aleksander Wołos // „Bez Wierszówki”. – 2009, nr 3/4, s. 4.
  3. Prusiński, Tadeusz: Pierwsza szesnastka : pięć lat „Bez Wierszówki” / Tadeusz Prusiński // „Bez Wierszówki”. – 2009, nr 3/4, s. 5.