Bez Wierszówki

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Okładka numeru 6/2010
Na okładce karykatury Feliksa Nowowiejskiego wykonana przez Adama Bliskiego w 1935 r.
Źródło: Zbiory WBP w Olsztynie
Na spotkaniu Zarządu Oddziału SDP, 4 września 2014 r.
Źródło: Archiwum Andrzeja Cieślaka
Źródło: Archiwum Andrzeja Cieślaka

„Bez Wierszówki. Miesięcznik Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oddział w Olsztynie” – czasopismo społeczno-kulturalne, wydawane od 2004 r.

Redakcja

Wydawca: Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie.

Redaktorzy naczelni: Tadeusz Prusiński (numery 1-21), Jerzy Pantak (numery 22-39), Ryszard Borkowski (numery 40-44), Krzysztof Panasik (numery 45-102), Ireneusz St. Bruski (od numeru 103).

Stali współpracownicy: Teresa Bochwic (Warszawa), Tadeusz Brzeski (Olsztyn), Andrzej Zb. Brzozowski, (Olsztyn), Małgorzata Chomicz (Perugia), Henryk Falkowski (Olsztyn), Anna Fastnacht-Stupnicka (Wrocław), Jerzy Jachowicz (Warszawa), Krzysztof Kłopotowski (Warszawa), Elżbieta Królikowska-Avis (Londyn), Jerzy L. Okuniewski (Olsztyn), Marek Palczewski (Łódź), Joanna Paszkiewicz-Jaegers (Groningen), Zbigniew Połoniewicz (Ostróda), Jan Rosłan (Olsztyn), Marek Sokołowski (Olsztyn), Monika Szczygło (Olsztyn), Paweł Staszak (Olsztyn), Błażej Torański (Łódź), Stefan Truszczyński (Warszawa), Bożena Ulewicz (Olsztyn), Jacek Wegner (Warszawa)

Historia

„Bez Wierszówki” ukazuje się od kwietnia 2004 r. w nakładzie 300 egzemplarzy, czasopismo bezpłatne. Od numeru drugiego pismo oznaczone jest numerem ISSN 1732-7237. Po zmianie koncepcji i redagowania czasopisma w styczniu 2014 r. (od nr 103-104) - w nakładzie rosnącym od 800 do 2 tys. egzemplarzy. Od 2015 r. czasopismo o zasięgu ogólnopolskim, o nakładzie 2-3 tys. egzemplarzy. Od 2016 r. nakład pisma - 4 tys. egzemplarzy.

Tematyka

„Bez Wierszówki” jest pismem branżowym, skupionym wokół zagadnień dziennikarskich – lokalnych mediów, dziennikarzy prasowych, radiowych i telewizyjnych oraz działalności stowarzyszenia. Autorzy podejmują tematykę etyki mediów, wolności słowa, nowych wyzwań dziennikarstwa, komentują aktualne wydarzenia związane ze środowiskiem dziennikarskim. Wiele uwagi poświęcone jest historii prasy – Jerzy Pantak prowadził stałą rubrykę „Prasa lokalna” (od numeru 7 do 23), w której prezentował tytuły wydawane w regionie, często nieznane, dostępne tylko niewielkiemu gronu odbiorców. Są wśród nich zarówno pisma literackie i kulturalne, jak i lokalne tygodniki, czasopisma religijne, studenckie, internetowe, biuletyny stowarzyszeń i organizacji. Wiele miejsca poświęca się dziennikarzom z Olsztyna – prezentowane są sylwetki, wspomnienia, wywiady, biogramy (cykl: „Słownik Dziennikarzy Warmii i Mazur”). Od 2007 r. Andrzej Brzozowski prowadzi cykl „Twarze olsztyńskich mediów”.
Publikowane są również teksty dotyczące kultury – felietony, recenzje książek i muzyczne – oraz utwory literackie (limeryki Andrzeja Brzozowskiego).
W związku z ogłoszeniem w 2010 r. Roku Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie razem z numerem 6/2010 „Bez Wierszówki” ukazał się dodatek „Boso, ale z batutą. Nowowiejski w anegdocie” z rysunkami Aleksandra Wołosa.

Bibliografia

  1. Złakowska, Nina: Urodziny „bez wierszówki” / Nina Złakowska // „Posłaniec Warmiński”. – 2007, nr 9, s. 16.
  2. Pantak, Jerzy: Azyl bezrobotnych / Jerzy Pantak ; rys. Aleksander Wołos // „Bez Wierszówki”. – 2009, nr 3/4, s. 4.
  3. Prusiński, Tadeusz: Pierwsza szesnastka : pięć lat „Bez Wierszówki” / Tadeusz Prusiński // „Bez Wierszówki”. – 2009, nr 3/4, s. 5.