Art Finał 2011

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Ulotka prezentująca wybrane prace artystów.
Źródło: Archiwum WBP w Olsztynie
Uczestnicy wernisażu. Fot. B. Wawrzyniewicz.
Źródło: galeria.serwermok.nazwa.pl
Prowadzący warsztaty podczas wręczania dyplomów uczestnikom. Od lewej: E. Pohlke, D. Krajewska, M. Świątecki, A. Cieślak. Fot. B. Wawrzyniewicz.
Źródło: galeria.serwermok.nazwa.pl

Trzecia edycja warsztatów plastycznych zorganizowanych przez Centrum Sztuk Wizualnych w Olsztynie w 2011 r.

Organizator

Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie

Opis

Warsztaty rozpoczęły się w październiku 2010 r. i trwały do końca maja 2011 r. Zajęcia plastyczne prowadzone były w kilku kategoriach: rysunek (prowadzenie Adam Cieślak), batik (prowadzenie Iwona Bolińska-Walendzik), malarstwo (prowadzenie Ewa Pohlke), portret (prowadzenie Danuta Krajewska) oraz pastel (prowadzenie Marek Świątecki). W spotkaniach uczestniczyła zarówno młodzież w wieku szkolnym, głównie ze szkół o profilu artystycznym, jak i dorośli artyści-amatorzy. Zajęcia odbywały się cztery razy w miesiącu. Podsumowaniem warsztatów była wystawa prac uczestników warsztatów (po jednej pracy każdego artysty), zorganizowana w Galerii Spichlerz. Wernisaż odbył się 13 czerwca 2011 r. Wzięło w nim udział prawie 60 artystów. Ekspozycja prac trwała przez cały okres wakacyjny.

Uczestnicy

Zobacz też