Życie Kortowa

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Jeden z pierwszych numerów pisma
Źródło: zbiory WBP w Olsztynie
Pismo w 1957 r.
Źródło: zbiory WBP w Olsztynie
„Dodatek Naukowy”
Źródło: zbiory WBP w Olsztynie
Dodatek „Magazyn Rolniczy”
Źródło: zbiory WBP w Olsztynie
Ankieta badająca potrzeby czytelnicze, opublikowana na łamach pisma
Źródło: zbiory WBP w Olsztynie

Czasopismo studenckie, wydawane przez Wyższą Szkołę Rolniczą w Olsztynie w latach 1955-1957.

Redakcja

Redaktorzy naczelni:

W zespole redakcyjnym pracowali studenci:

oraz pracownicy naukowi i asystenci:

Historia


„Życie Kortowa” wyrosło z „Biuletynu WSR”, wydawanego przez ZNP. Po przejęciu pisma przez władze Wyższej Szkoły Rolniczej zmieniono nazwę najpierw na „Głos Kortowa” (jednak pod tym tytułem ukazał się tylko dodatek specjalny – jednodniówka z okazji V Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów w Warszawie), a następnie na „Życie Kortowa”, które miało przyczynić się do rozwoju studenckiego życia kulturalnego.
Pierwszy numer „Życia Kortowa” ukazał się we wrześniu 1955 r. W ciągu dwóch lat wydano dziewiętnaście numerów. Z pismem ukazywał się również „Dodatek Naukowy”, który częściowo spełniał rolę pisma naukowego uczelni, przekształcony następnie w „Magazyn Rolniczy” – dodatek o bardziej praktycznym profilu. Po październiku 1956 r. zmieniono skład redakcji – teraz pracowali w niej wyłącznie studenci i absolwenci. Na łamach pojawiła się też publicystyka społeczna, tematyka ideologiczna. W 1957 r. rektor zdecydował o cofnięciu funduszy na wydawanie „Życia Kortowa”. Ostatni numer ukazał się w lipcu 1957 r.
Redakcja od początku deklarowała otwartość łamów i zapraszała do współpracy całe środowisko kortowskie. Mimo niesprzyjających warunków finansowych, wykluczających opłacenie jakichkolwiek profesjonalnych materiałów, w „Życiu Kortowa” ukazało się wiele artykułów popularyzujących historię Warmii i Mazur, m.in.. Wiktorii Żurawskiej, Franciszka Jeziołowicza, Tadeusza Orackiego, Teofila Ruczyńskiego, Alojzego Śliwy, Witolda Piechockiego, Juliana Dadleza. Wielu studentów pracujących w redakcji związało się później profesjonalnie z dziennikarstwem (m.in. Maria Baukus-Marszałek, Juliusz Grodziński, Alfred Stefański, Marian Wiśniewski).

Tematyka

Według artykułu redakcyjnego „Życie” miało być młodzieżowym periodykiem, który przyczyni się do rozwoju studenckiego życia kulturalnego. Tematyka pisma:

 • życie studenckie i życie uczelni,
 • próbki literackie studentów (publikowane w „Kąciku grafomanów”)
 • tzw. felietony Mefistofelesa (opisywały problemy mieszkańców Kortowa)
 • utwory literackie znanych autorów, głównie poezja
 • publicystyka (autorstwa głównie Władysława Króla)
 • artykuły popularyzujące historię Warmii i Mazur
 • prezentacje sylwetek znanych działaczy

W „Dodatku Naukowym” publikowano:

 • artykuły pracowników WSR
 • streszczenia ciekawszych prac magisterskich
 • porady rolnicze uwzględniające specyfikę regionu.

W „Magazynie Rolniczym” publikowano:

 • porady rolnicze
 • teksty poświęcone problematyce zawodu

Bibliografia

 1. Łukaszewicz, Bohdan: Prasa Olsztyna drugiej połowy XX stuleci / Bohdan Łukaszewicz // W: Olsztyn 1945-2005 : kultura i nauka : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Achremczyka i Władysława Ogrodzińskiego. – Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 2006. – S. 546-577.
 2. Baukus-Marszałek, Maria: Wspominki o „Życiu Kortowa” / Maria Baukus-Marszałek. – Il. // „Warmia i Mazury”. – 1963, nr 3/4, s. 17-19.
 3. Chłosta, Jan: Olsztyńskie czasopisma studenckie / Jan Chłosta. – Il. // W: Czasopisma studenckie w Polsce : (1945-1970) / pod red. Andrzeja K. Waśkiewicza. – Warszawa : SZSP, 1975. – S. 83-88.
 4. Wołos, Aleksander: Jak zostałem redaktorem, czyli subiektywna historia „Życia Kortowa” / Aleksander Wołos. – Il. // „Bez Wierszówki”. – 2011, nr 1/2, s. 1, 5 ; nr 3/4, s. 4-5.
 5. Wakar, Andrzej: Prasa olsztyńska / Andrzej Wakar. // W: 25 lat prasy na ziemiach zachodnich i północnych. – Kraków : Ośrodek Badań Prasowych, 1972. – S. 128-153.