Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Dokument z 1537 r. z Archiwum Archidiecezji Warmińskiej. Źródło: Olsztyńskie archiwa, Olsztyn, 2009, s. 47.
Archiwum gromadzi dokumenty i archiwalia z terenu Archidiecezji Warmińskiej, od początków jej istnienia do czasów obecnych.

Struktura

Archiwum Archidiecezji Warmińskiej tworzą Archiwum Akt Dawnych (obejmuje okres przed 1945 rokiem) i Archiwum Akt Nowych (dokumenty po 1945 roku). Jego zasób liczy ok. 2000 m.b. akt.

Archiwum Akt Dawnych

Zasób

 • Archiwum Biskupie (z siedzibą w Braniewie, następnie Ornecie, Lidzbarku Warmińskim, następnie Olsztynie)
 • Archiwum Kapituły Katedralnej (z siedzibą we Fromborku, następnie Olsztynie)
 • Archiwa poszczególnych parafii
 • Dokumenty miast warmińskich
 • Archiwum kolegiaty dobromiejskiej
 • Archiwum kolegium wikariuszowskiego we Fromborku

Siedziba

Po II wojnie światowej zgromadzono zasób archiwalny w nowym centrum administracyjnym tzn. w Olsztynie. Ok. dwóch lat trwała przeprowadzka zbiorów z Fromborka. Zgromadzone zostały w Seminarium Duchownym przy ul. Mariańskiej. W 1962 roku zostały rozproszone po kilku budynkach Olsztyna. Władze kościelne czyniły starania o zgodę na budowę odpowiedniego budynku. W latach 1973-1976 powstał gmach Seminarium Duchownego przy ul. Kopernika 47 w Olsztynie. Tam znalazły swoją siedzibę archiwalia wspólnie z Biblioteką Seminarium. W 1996 roku wybudowano nowy gmach biblioteki i rozdzielono archiwum od biblioteki. Obecnie archiwum posiada własny budynek oraz odpowiednie warunki przechowywania zbiorów i pracy.

Dyrektorzy

Jako archiwistki pracowały głównie siostry zakonne.

Najciekawsze zbiory

W archiwum zachowane zostały m.in.

 • Dziesięć autografów Mikołaja Kopernika (z ogólnie zachowanych 35). Dokumenty pochodzą z 1517, 1518, 1520, 1523, 1524, 1529 roku
 • Autografy biskupa Ignacego Krasickiego
 • Listy biskupów Stanisława Hozjusza oraz Marcina Kromera
 • Dokumenty wystawione przez króla Zygmunta Augusta oraz króla Jana III Sobieskiego

Archiwum Akt Nowych

Gromadzi dokumenty powstałe po 1945 roku. Początkowo zorganizowane w pomieszczeniu Kurii Biskupiej w Olsztynie, przy ul. Staszica 5. Od 1997 roku posiada własne pomieszczenia w siedzibie Archiwum przy ul. Kopernika 47.

Kadra

Zbiorami opiekowali się

Zbiory

Duplikaty ksiąg metrykalnych, dokumenty finansowe i administracyjne duszpasterstw diecezji, dokumenty parafialne i teczki personalne zmarłych księży.

Bibliografia

 1. Kopiczko, Andrzej: Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie / Andrzej Kopiczko // W : Olsztyńskie archiwa : informator / pod red. Danuty Kasparek. – Olsztyn : Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Olsztynie ; Wydawnictwo Littera, 2009. – S. 35-49. – Bibliogr.
 2. Szorc, Alojzy: Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie - jego zawartość i znaczenie / Alojzy Szorc // W : Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich : świadectwa przeszłości : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Achremczyka. – Olsztyn : OBN, 2002. – S. 76-85.