Marian Borzyszkowski

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Ks. Borzyszkowski podczas audiencji u papieża Jana Pawła II (1988 r.)
Źródło: Instytut Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II w Olsztynie wczoraj i dziś : wczoraj i dziś 1979-1999 : praca zbiorowa / pod red. Mariana Borzyszkowskiego i Małgorzaty Dagiel. - Olsztyn : Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej „Hosianum”, 1999.

(1936-2001) – Olsztyński kapłan, profesor filozofii, wykładowca, bibliotekarz, archiwista

Biografia

Urodzony 31 sierpnia 1936 r. Zblewie k. Stargardu Gdańskiego. W l. 1953-1958 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym „Hosianum” w Olsztynie. W 1959 r. otrzymał święcenia kapłańskie. W l. 1958-1962 studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie uzyskał magisterium, a później – w 1967 r. – doktorat z filozofii. Następnie przez kilka lat by stypendystą fundacji Aleksandra Humboldta Martin Grabmann Instytut w Monachium. W 1972 r. habilitował się.
Od 1962 r. wykładał filozofię i metafizykę w olsztyńskim „Hosianum”, uczył również w Warmińskim Studium Katechetycznym w Gietrzwałdzie, Studium Teologii dla Świeckich w Olsztynie, oraz na Wydziale Teologii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Od 1975 r. był dyrektorem biblioteki „Hosianum” w Olsztynie, a od 1983 r. – dyrektorem Instytutu Kultury Chrześcijańskiej w Olsztynie. W latach 1981-1997 pełnił funkcję wicedyrektora Warmińskiego Instytutu Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W 1987 r. nadano mu tytuł profesora nadzwyczajnego. Jako duchowny posiadał tytuły infułata, prałata, kapelana honorowego. W Kapitule Warmińskiej pełnił funkcję kanonika – najpierw honorowego, potem rzeczywistego.
Borzyszkowski był redaktorem [[Warmińskie Wiadomości Diecezjalne|„Warmińskich Wiadomości Diecezjalnych”, a także „Studiów Warmińskich” oraz autorem licznych publikacji z zakresu historii Warmii oraz metafizyki, filozofii i teologii. Założył i prowadził Instytut Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II w Olsztynie. Był również inicjatorem oraz wieloletnim organizatorem dorocznej imprezy pn. Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej oraz koordynatorem wielu wystaw w olsztyńskim Instytucie Kultury Chrześcijańskiej. Zmarł 21 września 2001 r.

Bibliografia

  1. kjp: Nominacja / kjp // „Posłaniec Warmiński”. - 2000, nr 29, s. 3
  2. Ks. prof. Marian Borzyszkowski infułatem // „Gazeta Olsztyńska”. - 2000, nr 9, s. 12.