Zamek Warmia

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Zaproszenie na koncert „Zamek Warmia”
Źródło: Ze Zbiorów WBP w Olsztynie

Program artystyczny Scholi Teatru „Węgajty” o charakterze koncertowo-teatralnym, którego źródłami werbalnymi były manuskrypty, jak również żywa tradycja muzyczna, nawiązujący do wielokulturowej historii Warmii i Mazur.

Organizatorzy

Opis

Opisywany program powstał w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku. Artyści prezentowali w ten sposób programie religijne oraz świeckie pieśni, pochodzące z różnych tradycji europejskich. Nazwa Zamek Warmia obrazowo przedstawia, iż utwory te miały również związek z regionem Warmii i Mazur, dzięki wielonarodowej i zróżnicowanej religijnie historii. Ziemie te stanowiły bowiem miejsce stykania się wielu kultur: pruskiej (bałtyjskiej), niemieckiej i polskiej, katolickiej i protestanckiej, jak również później – prawosławnej, ukraińskiej i greckokatolickiej, a także starowierskiej. W programie Schola prezentowała więc zarówno pieśni trubadurów, polskie i niemieckie utwory zbudowane na wczesnej wielogłosowości, dzieła litewskie z zachowanymi archaicznymi śladami pruskimi, pieśni pielgrzymie, pieśni polskie z tradycji bernardyńskiej, pieśni lirnickie i dziadowskie oraz chorał dominikańsko-krzyżacki. Koncert Zamek Warmia Schola miał miejsce m.in. w zamku olsztyńskim, czyli siedzibie Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – 23 lipca 2004 r. oraz 25 lipca 2005 r. – i na stałe wszedł do repertuaru zespołu.

Program

 • Jau auśt auśrużé – pieśń litewska
 • St. Jakob – niemiecka pieśń pielgrzymkowa
 • Po sadejku chodziła – pieśń z Kocudzy
 • Pajurely pamarely – pieśń litewska
 • responsorium gregoriańskie Media vita
 • Alleluia Mikołaja z Radomia (XV w.)
 • Kyrie – Msza z Barcelony (XIII w.)
 • Ei, skíja skíja – pieśń pruska
 • Ryboki na Dadaju – tradycyjna pieśń z Warmii
 • Gaeta – taniec dworski (XVI w.)
 • Ortus de Polonia Jerzego Libana z Legnicy (1464-1480)
 • Prelustri elucencia Petrusa Wilhelmiego de Graudencz (1400-1480)
 • Ave mueter/Ave Maria Oswalda von Wolkenstein (1376-1445)
 • Ave nobilisCarmina Burana (XIII w.)
 • Durch Barbarey Arabia Oswalda von Wolkenstein (1376-1445)
 • Triswiatoje – z tradycji Staroobrzędowców
 • Swietie Tichij (putiewoj raspiew) – Ruś (XVII w.)
 • KyrieMissa Brevis Pierluigiego de Palestrina (1525-1594)
 • Oj, po mostu – pieśń lirnicka z Ukrainy
 • Wol auff Oswalda von Wolkenstein (1376-1445)
 • Ruchał dziad babe – tradycyjna pieśń pijacka
 • suita instrumentalna Mosca incinta
 • Kom liebster man Oswalda von Wolkenstein (1376-1445)
 • Przywędrował Jasiek – tradycyjna pieśń z Warmii

Bibliografia

 1. Castrum Warmia/Zamek Warmia. – Olsztyn: Schola Teatru Węgajty, 2004 (dokument życia społecznego).
 2. Joculatores Dei : Trubadurzy Chrystusa Pana = Troubadours du Christ Seigneur / Schola Teatru Węgajty ; aut. projektu J. Wolfgang Niklaus, Maciej Kaziński. - Nowe Kawkowo : Teatr Wiejski Węgajty, [2003].

Przypisy


Zobacz też