Wojewódzki Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej w Mrągowie 1998

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
W jury zasiadł m.in. artysta plastyk Jan Gudelis.
Źródło: http://www.tygodnik.lt/

Dwudziesta dziewiąta edycja Wojewódzkiego Przeglądu Plastyki Nieprofesjonalnej w Mrągowie, zorganizowana w 1998 r.

Organizatorzy

Opis

Na konkurs wpłynęło 199 prac 65 autorów z terenu województwa. Członek jury, Jan Gudelis wyjaśniał: „Na tegoroczny konkurs wpłynęło wyjątkowo dużo wartościowych prac o różnorodnej tematyce. To bardzo utrudniło ich ocenę. Dlatego też prace oceniono w kategoriach dwupoziomowych wyróżnień” [1].

Jury

Laureaci

Nagrody I stopnia (nagroda pieniężna) otrzymali:

Nagrody II stopnia (nagroda pieniężna) otrzymali:

Jury odnotowało debiut mrągowianki, Justyny Laskowickiej.

Bibliografia

  1. Kozłowska, Katarzyna: Nieprofesjonalni nagrodzeni / Katarzyna Kozłowska. – Il. // „Dziennik Pojezierza”. – 1998, nr 130, s. 7.

Przypisy

  1. Kozłowska, Katarzyna, Nieprofesjonalni nagrodzeni, „Dziennik Pojezierza”, 1998, nr 130, s. 7