Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Źródło: Archiwum Andrzeja Cieślaka

Wydawnictwo diecezji warmińskiej z siedzibą w Olsztynie przy ulicy Wyszyńskiego 11.

Historia

Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne było jedną z pierwszych instytucji kościelnych powołanych do życia jeszcze w 1945 r. przez administratora apostolskiego diecezji warmińskiej ks. dr Teodora Benscha. W swoich założeniach nawiązywało do tradycji dawnych oficyn istniejących w diecezji, jak chociażby drukarni w Braniewie. Na początku nie było to wydawnictwo profesjonalne, lecz komórka wydawnicza. Funkcjonowaniu wydawnictwa sprzeciwiały się bowiem ówczesne władze państwowe. Taki stan trwał przez 15 następnych lat. W tym czasie zdołano jednakże opublikować 32 tytuły. W większości były to modlitewniki, katechizmy, krótkie nabożeństwa, instrukcje o kanonicznym badaniu narzeczonych przed ślubem, spisy duchowieństwa diecezji oraz „Warmińskie Wiadomości Diecezjalne”. Dzięki staraniom biskupa olsztyńskiego Tomasza Wilczyńskiego w 1959 r. nastąpiło urzędowe potwierdzenie wcześniej istniejącego wydawnictwa. Zyskało ono tym samym uprawnienia do realizowania planowanej co roku działalności wydawniczej.

Działalność

W sformułowanym w 1959 r. statucie podkreślono zamiar wydawania książek i broszur o charakterze religijnym, liturgicznym, katechetycznym oraz obrazów i obrazków o treści religijnej. W dniu dzisiejszym wydawnictwo nie skupia się tylko na wydarzeniach związanych z historią Kościoła na Warmii (np. dziejach diecezji warmińskiej czy objawieniach gietrzwałdzkich), ale również przedstawia historię i zagadnienia związane z Kościołem na całym świecie – podejmowane w tym obszarze zainteresowania dotyczą m.in. wybitnych teologów XX wieku.[1]

Publikacje

Pierwszą pozycją wydaną po legalizacji wydawnictwa była Historia diecezji warmińskiej, napisana przez Jana Obłąka. Wydawano też katechizmy, modlitewniki, śpiewniki oraz publikacje poświęcone wiernym i sprawom Kościoła katolickiego. Oprócz tego publikowano prace poświęcone m.in. miejscom kultu i architekturze sakralnej, w tym Jana Obłąka Katedra we Fromborku (1969), Święta Lipka (1975), Gietrzwałd (1980), Henryka Madeja Przewodnik po zabytkowych kościołach południowej Warmii (1974) i Współkatedra św. Jakuba Starszego w Olsztynie (1982), Alojzego Szorca Dzieje diecezji warmińskiej (1991), Tadeusza Chrzanowskiego Przewodnik po zabytkowych kościołach północnej Warmii (1979). Ponadto publikowano m.in. prace Marii Braun-Gałkowskiej, Mariana Borzyszkowskiego, Maryny Okęckiej-Bromkowej, Helmuta Holzapfela, Petera Rainy. W 1964 r. rozpoczęto w oficynie wydawanie periodyku naukowego profesorów Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” pod nazwą „Studia Warmińskie”. Publikowano w nim artykuły dotyczące historii Kościoła na Warmii, opracowania z zakresu teologii, prawa kanonicznego, filozofii: chrześcijańskiej, socjologii religii itp. W 1970 r. zaczęto wydawać „Posłaniec Warmiński czyli Kalendarz Maryjny”. W wydawnictwie publikowano też książki literackie, m.in. wiersze Marii Zientary-Malewskiej.[2]

Przypisy

  1. Olsztyn 1945-2005 : kultura i nauka, Olsztyn, OBN, 2006, s. 584-585.
  2. Tamże, s. 586-587.

Bibliografia

  1. Chłosta, Jan: Ruch wydawniczy w Olsztynie / Jan Chłosta // W: Olsztyn 1945-2005 : kultura i nauka / praca zbiorowa pod red. Stanisława Achremczyka i Władysława Ogrodzińskiego. - Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 2006.

Zobacz też