Towarzystwo Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Kresów Dawnych i Obecnych Ojcowizna

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Logo Towarzystwa.
Źródło: Tożsamość kulturowa Warmii i Mazur w działalności instytucji i stowarzyszeń. – Olsztyn, 2000. – S. 86.
Regionalne stowarzyszenie kulturalne, założone w Węgorzewie w 1997 r.

Siedziba

Ul. Portowa 1
11-600 Węgorzewo

Historia

Towarzystwo Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Kresów Dawnych i Obecnych „Ojcowizna” powołano w Węgorzewie w 1997 r. Zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 34407. Pierwszym prezesem był Jerzy Marek Łapo. Obecnie Zarząd stanowią:

Cele

  • Ochrona dziedzictwa kulturowego, spuścizny materialnej i niematerialnej
  • Edukacja kulturalna, popularyzowanie wiedzy o własnym regionie
  • Wzmocnienie poczucia zakorzenienia mieszkańców regionu w swojej małej ojczyźnie
  • Współpraca międzynarodowa z organizacjami polonijnymi na terenie Rosji, Białorusi, Litwy, Łotwy

Działalność

Towarzystwo ściśle współpracuje z Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, włączając się w liczne inicjatywy muzeum. Swoje cele statutowe realizuje poprzez:

Bibliografia

  1. Łapo, Jerzy Marek: Towarzystwo ratowania Dziedzictwa Kulturowego Kresów Dawnych i Obecnych „Ojcowizna” / Jerzy Marek Łapo // Tożsamość kulturowa Warmii i Mazur w działalności instytucji i stowarzyszeń : V Sejmik Regionalny, Olsztyn, 25.03.2000 r. : materiały z konferencji przedkongresowej. – Olsztyn : Rada Krajowa Regionalnych Towarzystw Kultury : Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze”, 2000. – S. 85-86.

Zobacz też

  1. Strona internetowa Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie [2]