Studia Angerburgica

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj

Regionalny periodyk Towarzystwa Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Kresów Dawnych i Obecnych „Ojcowizna” oraz Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, o charakterze naukowym, wydawany od 1996 r.

Redakcja

Komitet redakcyjny:

Adres

Muzeum Kultury Ludowej ul. Portowa 1 11-600 Węgorzewo

Informacje ogólne

Pierwszy numer „Studiów…” został wydany w 1996 r. przez Towarzystwo Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Kresów Dawnych i Obecnych „Ojcowizna” oraz Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. Mimo iż wydawcy zastrzegli wstępnie nieregularność periodyku, do tej pory zachowano wydawniczy cykl rocznika. DO 2007 r. ukazało się 14 tomów. W radzie redakcyjnej zasiadają Stanisław Achremczyk, Marian Pokropek i Jerzy Okulicz-Kozaryn. ISSN 1426-2134.

Cele programowe czasopisma

  • budowanie tożsamości regionalnej
  • kształtowanie świadomości regionalnej i narodowej
  • popularyzacja historii Mazur
  • integracja wielokulturowego Warmii i Mazur
  • budowanie więzi lokalnej

Problematyka pisma

  • kwestie historii regionalnej i lokalnej
  • dawne i współczesne badania historyczne
  • dzieje środowisk lokalnych

Czasopismo zawiera również materiały pokonferencyjne, sprawozdania z sesji i spotkań naukowych na temat dziejów oraz kultury ziemi węgorzewskie. Częstokroć jednak „Studia…” przedstawiają kwestie dotyczące całego regionu Polski północno-wschodniej. Wśród autorów publikacji na łamach czasopisma byli m.in.: Grzegorz Białuński, Jan Chłosta, Wiktor Knercer oraz Erwin Kruk.

Bibliografia

  1. „Studia Angerburgica” / [red.] // „Borussia”. – (2004), dod., s. I-XVII.