Międzynarodowy Przegląd Widowisk Kolędniczych Herody w Węgorzewie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj

Doroczna impreza konkursowa, organizowana w Węgorzewie w styczniu od 1983 r.


Organizator

Pierwsze Przeglądy organizowane były jeszcze, gdy Węgorzewo znajdowało się na terenie województwa suwalskiego. Organizatorem ówczesnych imprez był Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węgorzewie, wspólnie z Wojewódzkim Domem Kultury w Suwałkach oraz Wydziałem Kultury i sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Suwałkach. Od wielu lat organizatorem Przeglądów jest Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie wspierane przez Towarzystwo Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Kresów Dawnych i Obecnych „Ojcowizna”.

Cele

  • Kultywowanie i dokumentacja autentycznych ludowych tradycji kolędniczych z różnych regionów związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku, Trzech Króli i Zapustów
  • Zainteresowanie społeczeństwa ludowym teatrem przedstawianym przez kolędników
  • Zachowanie od zapomnienia starych tradycyjnych kolęd

Opis

Przegląd jest imprezą otwartą dla wszystkich uczestników z różnych stron Polski oraz zagranicy. Najczęściej biorą w nim udział zespoły z obecnych województw warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego, a także Litwy, Białorusi, Rosji, Ukrainy. Występy oceniane są komisję artystyczną powołaną przez organizatora. Jury ocenia powiązanie widowiska z tradycją terenu, z którego grupa pochodzi, zwraca uwagę na stroje, rekwizyty, kolędnicze, dekorację oraz dobór tekstów i ogólne wrażenie.

Edycje

Zobacz też

  • Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie [1]