Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych Kraina Szeskich Wzgórz

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Stowarzyszenie z Kowali Oleckich, od 2007 r. animujące miejscowe życie społeczno-kulturalne, m.in. dzięki działaniom związanym z organizacją imprez kulturalnych.

Cele

  • pobudzanie i rozwijanie aktywności społecznej dorosłych i młodzieży
  • podejmowanie i wspieranie inicjatyw kulturalnych, społecznych i gospodarczych
  • promocja Mazur jako regionu atrakcyjnego pod względem turystycznym oraz gospodarczym

Działalność

Stowarzyszenie zostało założone 4 grudnia 2007 r. w Kowalach Oleckich – tam też mieści się jego siedziba (ul. Kościuszki). Placówka swoimi działaniami wspiera lokalny rozwój społeczny i kulturalny, starając się jednocześnie przeciwdziałać zastojowi gospodarczemu oraz inercji. Stowarzyszenie swoją działalnością wspomaga rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, integrując środowisko. Jednocześnie rozpowszechnia ideę aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, promując w ten sposób rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Jednym z priorytetów stowarzyszenia jest również popularyzacja regionalnego krajoznawstwa oraz organizacja wypoczynku dzieciom i młodzieży. Stowarzyszenie prowadzi zajęcia i koła zainteresowań dla najmłodszych oraz spotkania adresowane do bezrobotnych i osób starszych. Zajmuje się także organizacją imprez kulturalnych, wystaw, koncertów, konkursów, konferencji, seminariów i szkoleń. Prowadzi poradnictwo prawne, zawodowe i psychologiczne.

Inicjatywy

Placówki stałej współpracy

Kadry