Kowaliada

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Kowaliada.jpg

Cykliczna impreza o charakterze kulturalno-rekreacyjnym organizowana od 1995 r. w przestrzeni miejskiej Kowali Oleckich.

Organizator

Cele

Festyn „Kowaliada” ma za zadanie promować gminę Kowale Oleckie na terenie regionu, jak również poza nim. Impreza pełni również funkcje integracyjne oraz ludyczne. Dzięki przewidzianym w programie koncertom i recitalom jednocześnie popularyzowane są regionalne zespoły folklorystyczne, zaś dzięki dorocznemu kiermaszowi towarzyszącemu imprezie – wyroby rękodzieła ludowego.

Historia

Pierwsza impreza festynowa „Kowaliada” odbyła się 24 czerwca 1995 r. Pomysłodawczynią i inicjatorką festynu była ówczesna Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Teresa Moćkun. Pierwszą z „Kowaliad” zorganizowano wraz odpustem w miejscowej Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela. Festyny odbywały się corocznie, prócz lat 2004, 2005 i 2006 – kiedy zorganizowano inne plenerowe imprezy rozrywkowe, m.in. Lato z Radiem 5 [1].

Opis

Początkowo Kowaliada połączona była z loterią fantową – a pracownicy Gminnego Centrum Kultury, organizując festyn zbierali wśród mieszkańców Kowali Oleckich fanty. Dochód z loterii był przeznaczany na realizację „Zielonych wakacji dzieciom”.
W pierwszym dniu Kowaliady odbywały się rozgrywki sportowe na stadionie gminnym. Przebieg dnia drugiego miał charakter typowo festynowy.
Początek imprezy stanowiła msza święta odpustowa. Następnie na scenie Kowali Oleckich prezentowały się miejscowe zespoły dziecięce i młodzieżowe, jak również indywidualni wokaliści, uczęszczający na zajęcia w Gminnym Centrum Kultury, oraz młodzież ze szkół z terenu gminy. Kolejnym punktem programu były koncerty rodzimych oraz zaproszonych zespołów folklorystycznych. Całość kończyła zabawa ludowa lub dyskoteka.
Imprezie towarzyszyły stragany i kiermasz twórczości ludowej, na bieżąco organizowano również konkursy i zabawy dla dzieci.

Przypisy

  1. Odbyło się w latach 2005 i 2006.