Stowarzyszenie Monety

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
(Przekierowano z Stowarzyszenie „Monety”)
Skocz do: nawigacja, szukaj
Logo stowarzyszenia, autor Zbigniew Terepko
Źródło: Zbiory własne stowarzyszenia

Stowarzyszenie z miejscowości Monety, animujące miejscowe życie społeczno-kulturalne od 2007 r.

Siedziba

Monety 16
19-420 Kowale Oleckie

Historia

Stowarzyszenie „Monety” zostało powołane 1 maja 2007 r. przez mieszkańców wsi Monety. Głównym celem jest działanie na rzecz rozwoju wsi i poprawy życia jej mieszkańców. Ważna jest również aktywizacja i integracja środowiska lokalnego. Cele kolejne to rozwijanie aktywności społecznej zarówno wśród dorosłych jak i młodzieży, organizowanie dzieciom oraz młodzieży zajęć pozaszkolnych. Stowarzyszenie współpracuje z Gminnym Centrum Kultury w Kowalach Oleckich, Stowarzyszeniem „Archiwiści Północy”, a także ze Stowarzyszeniem „Przypisani Północy”. Od maja 2007 r. do chwili obecnej funkcję prezesa stowarzyszenia sprawuje Małgorzata Monkiewicz-Terepko.

Działalność

Stowarzyszenie pozyskuje środki na działalność z dostępnych funduszy pomocowych, w szczególności ze środków Unii Europejskiej oraz samorządu terytorialnego. Prowadzi działalność informacyjną, edukacyjną i terapeutyczną dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Promuje wieś Monety, gminę Kowale Oleckie, Mazury oraz Polskę północno-wschodnią. Inicjuje przedsięwzięcia mające na celu umocnienie więzi społeczności lokalnej. Organizuje konferencje, seminaria oraz szkolenia. Promuje walory turystyczne gminy, organizuje spotkania, wycieczki, współpracuje z lokalnymi, krajowymi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami, z władzami samorządowymi oraz środkami masowego przekazu.

Ważniejsze imprezy

  • Święto wsi Monety (od 30 czerwca 2007), coroczna impreza integracyjna
  • Historia jednego podwórka (1 styczeń 2007 – 30 czerwca 2007) – projekt zrealizowany z funduszy Fundacji Wolności w Regionalnym Konkursie Grantowym Równać Szanse 2007
  • Monety to nie tylko pieniądze - (kwiecień-wrzesień 2007), projekt zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Gołdapskiego Funduszu Lokalnego Działaj Lokalnie V
  • Aleja Gwiazd, (maj–październik 2008), projekt zrealizowany dzięki dofinansowaniu z Gołdapskiego Funduszu Lokalnego Działaj Lokalnie VI
  • Eko pstryczek elektryczek (1 maja 2009 - 14 stycznia 2010) projekt zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX
  • Wspólna przestrzeń(sierpień 2009 rok-styczeń 2010) projekt zrealizowany dzięki dofinansowaniu z Gołdapskiego Funduszu Lokalnego Działaj Lokalnie VI

Publikacje

Od kwietnia do września 2007 r. raz w miesiącu ukazywała się gazetka „Co nowego we wsi Monety”. W 2008 r. został wydany album Historia jednego podwórka.

Zobacz też