Spotkania Amatorskich Teatrów Dramatycznych O Szczyt Juranda Szczytno 1987

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Piąta edycja przeglądu teatrów dramatycznych zorganizowana w Szczytnie w dniach 10-12 kwietnia 1987 r.

Charakterystyka

Kolejna edycja Spotkań Amatorskich Teatrów Dramatycznych została zorganizowana w 80-tą rocznicę powstania Towarzystwa Kultury Teatralnej. W spotkaniach mogły wziąć udział tylko te spektakle, których premiera odbyła się w roku 1987. Spotkania odbyły się w Miejskim Domu Kultury w Szczytnie. W trakcie imprezy przyznano trzy główne nagrody oraz nagrodę za reżyserię, rolę aktorską oraz za pracę instruktora.

Cel

Celem imprezy było:

  • umożliwienie przeglądu dorobku artystycznego amatorskich teatrów dramatycznych z województwa olsztyńskiego oraz z województw ościennych
  • stworzenie możliwości konfrontacji kierunków rozwoju amatorskiego teatru dramatycznego
  • wymianę doświadczeń pomiędzy członkami zespołów, reżyserami i instruktorami teatralnymi

Organizatorzy

Głównym organizatorem była Pracownia Teatru Wojewódzkiego Domu Kultury w Olsztynie. Współorganizatorami były również:

Jury

Program

W programie znalazły się zajęcia warsztatowe, prowadzone m.in. przez Andrzeja Fabisiaka, próby techniczne dla zespołów przygotowujących się do występów, spotkania z uczestnikami i organizatorami oraz cykl spotkań konkursowych. Przeglądom towarzyszyły imprezy: recital poezji Jacka Maśnickiego pt. Pałace i kurniki, występ Teatru Stop ze Słupska. W ostatnim dniu przeglądu odbyły się spektakle sztuk nagrodzonych oraz forum dyskusyjne.

Laureaci

Bibliografia

  1. Dokumentacja Spotkań Amatorskich Teatrów Dramatycznych „O Szczyt Juranda” (program, sprawozdanie, wydawnictwa własne), Archiwum Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, 1987, sygn. 12/11.