Sesja Literacka ‘75 w Ostródzie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Miejski projekt o charakterze popularnonaukowo-artystycznym zorganizowany 31 maja 1975 r. w Ostródzie.

Organizator

Hasło

Pisarze – budującym Polskę Ludową

Przebieg

Inicjatywę sesji zawiązano w ramach obchodów Dni Literatury Warmii i Mazur ‘75. Impreza miała miejsce w ostródzkim Klubie ZZK „Kolejarz”. Uczestniczyli w niej – prócz olsztyńskich pisarzy – przedstawiciele wszystkich ostródzkich zakładów pracy. Sesja miała stanowić – według ówczesnej nomenklatury – „nowatorską realizację hasła Sojusz świata pracy z kulturą i sztuką”.
Całość zainaugurowało wystąpienie Leonarda Turkowskiego. Na pierwszą część sesji złożyły się dwa referaty: Mirosława Świąteckiego pt. Pierwsze lata na Warmii i Mazurach w piśmiennictwie oraz Edwarda Martuszewskiego Ostróda w literaturze. Kolejny punktem programu był panel dyskusyjny przy udziale: Teresy Marchwińskiej, Henryka Panasa, Aleksandra Rymkiewicza, Tadeusza Petera, Edwarda Martuszewskiego, Zbigniewa Nienackiego, Jana Leleja, Jerzego Sokołowskiego oraz Wacława Andruszkiewicza. Podczas przerwy uczestnicy sesji złożyli kwiaty na grobach Gustawa Gizewiusza i Tadeusza Stępowskiego. Sesję zakończyło oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu na Wspomnienia Ludzi Pracy z Pierwszych Lat po Wyzwoleniu Warmii i Mazur.
Po południu w wielu ostródzkich zakładach pracy oraz placówkach kulturalnych i oświatowych (ZNTK, PKS, WPSS, w Klubie „Ruchu” w Miłomłynie, w POM, PGKiM, ostródzkim liceum ogólnokształcącym i ekonomicznym, w Klubie „Ruchu” w Szyldaku, w hotelu robotniczym PBR, w Klubie „Ruchu w Ostródzie, w Zakładach Mięsnych, w ZNMR, w klubie garnizonowym, w jednostce wojskowej) odbyły się spotkania autorskie z udziałem olsztyńskich pisarzy. W godzinach wieczornych w Klubie ZZK „Kolejarz” odbył się recital słowno-muzyczny (scenariusz na podstawie tekstów olsztyńskich pisarzy) w wykonaniu muzyków Państwowej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie.

Bibliografia

  1. (d): Sesja literacka w Ostródzie / (d) // „Gazeta Olsztyńska”. – 1975, nr 122, s. 1, 2.