Sesja „Prasa Warmii i Mazur 1945-1995”

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Jednodniowa impreza z zakresu historii prasy regionalnej, zorganizowana przez olsztyńskie środowisko naukowe w dniu 20 listopada 1996 r. w Olsztynie.

Organizator

Opis

Opisywaną imprezę, adresowaną szczególnie do miejscowego środowiska naukowego, bibliotekarskiego i literackiego, zorganizowano w tzw. Domu Polskim (ul. Partyzantów), czyli siedzibie Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego. Podczas sesji wystąpiło dziesięciu olsztyńskich pracowników naukowych - literaturo- oraz medioznawców, i wygłosiło odczyty nawiązujące do tematu sympozjum, również na temat regionalnych środków masowego przekazu.

Przebieg

Bibliografia

  1. Zaproszenie : „Prasa Warmii i Mazur 1945-1995” // w: zbiory dokumentów życia społecznego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie; nr akc. 15/12/96.