Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Logo festiwalu
Źródło: olsztyn24.com
Nagrody – statuetki „Feliks” oraz plakiety
Źródło: strona internetowa festiwalu

Konkurs muzyki chóralnej organizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie od 2002 r.

Organizatorzy

Głównym organizatorem festiwalu jest Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie. Do organizacji poszczególnych edycji imprezy włączały się również inne organizacje, instytucje, samorząd terytorialny oraz parafie i szkoły. Festiwal odbywa się pod patronatem honorowym przedstawicieli władz samorządowych oraz kościelnych, wspierają go finansowo liczni sponsorzy (w tym również osoby prywatne). Patronat medialny nad wydarzeniem obejmują lokalne i regionalne media.
Komitet organizacyjny:

Rada Artystyczna festiwalu zmieniała się w poszczególnych edycjach. Obecnie w jej skład wchodzą:

Jury festiwalu zmienia się w poszczególnych latach.

Cele

  • upamiętnienie postaci Feliksa Nowowiejskiego
  • popularyzacja kompozycji chóralnych a cappella oraz dzieł oratoryjnych Feliksa Nowowiejskiego
  • upowszechnianie kultury w zakresie muzyki dawnej i współczesnej
  • edukacja kulturalna młodzieży szkolnej i mieszkańców regionu w zakresie muzyki wokalnej a cappella różnych epok i stylów
  • promocja kultury polskiej, regionu i gminy Barczewo[1]

Historia

Pierwsza edycja festiwalu odbyła się w 2002 r. i była skierowane wyłącznie do chórów polskich. Od 2003 r. festiwal ma zasięg międzynarodowy i biorą w nim udział chóry amatorskie z wielu krajów świata (Rosji, Łotwy, Ukrainy, Litwy, Białorusi, Węgier, Singapuru, Niemiec i Polski). Przez pierwsze siedem lat podczas festiwalu wykonywano wyłącznie muzykę religijną (dawną i współczesną) oraz utwory Feliksa Nowowiejskiego. W 2009 r. zmieniono regulamin i obecnie w programie konkursowym mogą się znaleźć również utwory świeckie. W tym samym roku dokonano zmiany dyrektora artystycznego, którym został prof. Benedykt Błoński, zastępując Jana Połowianiuka.
Do konkursu mogą zgłaszać się amatorskie chóry męskie, żeńskie i mieszane z całego świata. W programie konkursowym każdy zespół musi wykonać jeden utwór Feliksa Nowowiejskiego, jeden utwór muzyki dawnej i jedna kompozycja współczesna. Nagrodą główną festiwalu jest Grand Prix oraz statuetka „Złoty Feliks”. Jury przyznaje również Złoty, Srebrny i Brązowy Dyplom oraz nagrody specjalne, wyróżniając najlepszych dyrygentów, chóry o najlepszej technice wokalnej, najlepsze chóry zagraniczne, najlepsze wykonania utworów Feliksa Nowowiejskiego (statuetka Srebrny Feliks), utworów muzyki dawnej, współczesnej i inspirowanej folklorem oraz inne wyróżnienia. Autorami statuetek oraz metalowych plakiet wręczanych wyróżnionym są Grzegorz Maksimik i Olga Anacka.
Tradycją festiwalu w Barczewie jest to, że rozpoczyna się on przemarszem chórów przez miasto oraz wspólnym odśpiewaniem Roty i Hymnu Warmii.
W ramach festiwalu odbywają się także koncerty towarzyszące w miejscowościach powiatu olsztyńskiego oraz w Świętej Lipce, które mają na celu upowszechnianie kultury muzycznej oraz edukacja muzyczna dzieci i młodzieży. Koncerty te odbywają się głównie w kościołach i są organizowane wspólnie ze szkołami. Ponadto w ramach resocjalizacji odbywają się koncerty w Zakładzie Karnym i Zakładzie Poprawczym w Barczewie.
Każdej edycji festiwalu towarzyszy sesja naukowa nt. Muzyka Warmii i Mazur – referaty wygłoszone podczas sesji publikowane są w zeszycie naukowym.

Edycje

Nagrody i wyróżnienia

  • Nagroda w Konkursie „Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur” (2010)

Bibliografia

  1. Zenderowski, Wojciech: Początki Międzynarodowego Festiwalu : spotkania z muzyką Feliksa Nowowiejskiego / Wojciech Zenderowski // „Wiadomości Barczewskie”. – 2007, nr 5, s. 8.

Przypisy

Zobacz też