Jan Boehm

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Źródło: ze zbiorów WBP
(1929-1986) – nauczyciel muzyki, krytyk i historyk muzyki, organizator życia muzycznego i naukowego w Olsztynie

Biografia

Urodził się 21 grudnia 1929 roku w Krzyżownicach k. Kalisza. Od dzieciństwa pasjonował się muzyką i pobierał prywatne lekcje gry na fortepianie u miejscowego organisty. Ukończył Liceum Ogólnokształcące dla pracujących we Wrocławiu (1952) oraz średnią szkołę muzyczną we Wrocławiu (Szkoła Umuzykalniająca im. F. Chopina, 1948-1951), studiował na Wydziale Kompozycji, Teorii i Dyrygentury Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej we Wrocławiu (1951), następnie na Wydziale Teorii Specjalnej Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie . W 1955 roku uzyskał dyplom artysty muzyka w zakresie teorii muzyki z odznaczeniem, w 1964 roku tytuł magistra sztuki. W latach 1955-1979 pracował w Szkole Muzycznej II stopnia w Olsztynie, od 1974 roku w Zakładzie Wychowania Muzycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie jako kierownik Pracowni Teorii i Historii Muzyki. W latach 1977-1978 kierownik Zakładu Wychowania Muzycznego WSP. Prowadził wykłady i ćwiczenia z przedmiotów teoretycznych oraz seminaria magisterskie. Doktoryzował się w 1981 roku w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego pracą o działalności artystycznej i wychowawczej Feliksa Nowowiejskiego. Sprawował funkcję wizytatora szkolnictwa artystycznego województwa olsztyńskiego. Zmarł nagle 10 lipca 1986 roku w Olsztynie.

Działalność naukowa i działalność publicystyczna

Boehm był recenzentem koncertów muzycznych („Głos Olsztyński” ,„Gazeta Olsztyńska”, redagował programy koncertowe i wygłaszał prelekcje o tematyce muzycznej. W latach 1969-1974 kierował Studium wiedzy o Muzyce Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie. Organizował sesje naukowe poświęcone twórczości Feliksa Nowowiejskiego (1967, 1977) oraz muzyce na Warmii i Mazurach. Redagował materiały z tych sesji. W latach 1983-1985 był organizatorem Dni Muzyki im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie. Był propagatorem kultury muzycznej, dążył do upowszechniania muzyki i kultury muzycznej na Warmii. Autor wielu artykułów i opracowań na temat muzyki na Warmii i Mazurach. Był członkiem Związku Kompozytorów Polskich, Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie.

Twórczość

W swoim dorobku posiada m. in. następujące publikacje:

 • XX lat Państwowej Orkiestry Symfonicznej im. Feliksa Nowowiejskiego. Olsztyn, 1966
 • Feliks Nowowiejski. Zarys biograficzny. Olsztyn, 1968, 1977
 • Dwadzieścia pięć lat Państwowej Orkiestry Symfonicznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie. Olsztyn, 1971
 • Studium Wiedzy o muzyce. Z doświadczeń organizowania i wygłaszania prelekcji. Olsztyn, 1974
 • Feliks Nowowiejski, artysta i wychowawca. Olsztyn, 1985 (rozprawa doktorska)

Oraz bibliografie muzyczne drukowane w czasopismach naukowych:

 • Bibliografia organów fromborskich, 1969
 • Bibliografia muzyczna Warmii i Mazur 1945-1965, 1972
 • Bibliografia utworów muzycznych o tematyce kopernikowskiej skomponowanych do 1974 roku, 1975
 • Bibliografia muzyczna województwa olsztyńskiego 1966-1974, 1981
 • Bibliografia opracowań naukowych dotyczących kultury muzycznej Warmii i Mazur 1981-1984, 1986
 • Bibliografia muzyczna Warmii i Mazur (1975-1980), wspólnie z R. Myśliwiec, 1989

Nagrody i odznaczenia

 • 1962 – srebrna odznaka „Zasłużony dla Warmii i Mazur”
 • 1969 – Srebrny Krzyż Zasługi
 • 1972 – Nagroda IIº Ministra Oświaty i Wychowania
 • 1975 – Złoty Krzyż Zasługi
 • 1977 – Zasłużony Działacz Kultury
 • 1986 – Medal 40-lecia Polski Ludowej

Bibliografia

 1. Olsztyńskie biografie literackie 1945-1988 : praca zbiorowa / pod red. Jana Chłosty. – Olsztyn : Towarzystwo Naukowe im. W. Kętrzyńskiego, 1991. – Bibliogr. – S. 115.
 2. Szatrawska, Izabela: Jan Boehm 1929-1986 / Izabela Szatrawska, Krzysztof Dariusz Szatrawski // „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”. – 1987, nr 2, s. 395-402.
 3. Szatrawski, Krzysztof Dariusz: Dr Jan Boehm (1929-1986) / Krzysztof Dariusz Szatrawski // „Rocznik Olsztyński”. – T. 16 (1989), s. 497-500.