Rejonowy Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych Złota Kaczka w Barczewie - 2005

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Przegląd teatralnych zespołów dziecięcych w ramach Rejonowego Przeglądu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Złota Kaczka” w Barczewie.

Opis

Przegląd odbył się w dniach 28-29 kwietnia 2005 r. w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki w Barczewie. Były to eliminacje do XXV Wojewódzkiego Konkursu Zespołów Teatralnych o „Laur Złotej Rybki” z finałem w Biskupcu. W konkursie wzięło udział 25 teatrów działających przy domach kultury i szkołach z Barczewka, Biskupca, Bredynek, Bukwałdu, Dywit, Jezioran, Kosewa, Kwiecewa, Kronowa, Łęgajn, Nowego Kawkowa, Olsztyna, Olsztynka, Ramsowa, Różynki, Stawigudy, Wipsowa oraz Barczewa. Dzieci występowały w trzech kategoriach: klasy 0-III, klasy IV-VI i klasy gimnazjalne.

Organizatorzy

Jury

Laureaci

Grupy nagrodzono za dobór tekstu, interpretację, scenografię oraz reżyserię.

Kl. 0-III

Dwa równorzędne pierwsze miejsca dla:

  • Tatrzyku Dziecięcego z Barczewka
  • Zabawnego Teatrzyku” z Barczewa
  • III miejsce - dzieci z Przedszkola w Biskupcu

Drugiego miejsca nie przyznano.

Kl. IV-VI

  • I miejsce - teatr „Bez nazwy” ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Biskupcu
  • II miejsce - grupa ze szkoły w Łęgajnach
  • III miejsce - zespół z Bukwałdu

Gimnazja

Przyznano tylko II miejsce zajęła je grupa z Barczewa.

Bibliografia

  1. MŁ: VII Rejonowy Przegląd Teatrów : złota kaczka w rękach małych aktorów / MŁ. – Il. // „Wiadomości Barczewskie”. – 2005, nr 5, s. 10.