Przegląd Dziecięcych Zespołów Teatralnych - Ełk 2011

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło [1]
Źródło [2]
Źródło [3]
Źródło [4]

Piętnasta edycja Przeglądu Dziecięcych Zespołów Teatralnych w Ełku, zorganizowana 23 maja 2011 r.


Organizator

Cele

  • Prezentacja dorobku artystycznego amatorskich teatrów dziecięcych
  • Inspirowanie instruktorów do teatralnych prób wyzwalających twórczą postawę dzieci
  • Inspirowanie do poszukiwań nowych form pracy artystycznej i wychowawczej wśród zespołów dziecięcych
  • Stworzenie możliwości wymiany doświadczeń w pracy artystycznej i wychowawczej

Opis

Przegląd odbył się 23 maja 2011 r. w Ełckim Centrum Kultury. W zmaganiach konkursowych wzięły udział dzieci oraz młodzież do lat 16, ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z Ełku, Rożyńska, Nowej Wsi Ełckiej i Orzysza. Mile widziany był repertuar kultywujący tradycje regionu Warmii i Mazur. Występy zespołów oceniała komisja konkursowa powołana przez organizatora. Wyniki konkursu ogłoszono 26 maja 2011 r. podczas festynu z okazji Dnia Matki. Przegląd był imprezą eliminacyjną Wojewódzkiego Konkursu Zespołów Teatralnych „O Laur Złotej Rybki” w Biskupcu. Wszystkie zespoły biorące udział w Przeglądzie otrzymały Dyplomy Uczestnictwa. Laureaci otrzymali nagrody pieniężne. Przyznano trzy równorzędne nagrody zespołowe oraz nagrodę dla najlepszego aktora.

Jury

Laureaci

Bibliografia

  • kat: Młodzi aktorzy na deskach : pierwszy krok do lauru Złotej Rybki / kat // „Gazeta Współczesna”. – 2011, nr 98, s. 4.

Zobacz też

  • Materiał na stronie internetowej organizatora Ełckiego Centrum Kultury oraz galeria [5]