Przegląd Alternatywnych Form Teatralnych w Biskupcu - 2009

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Grupa teatralna "Zmysł" z Ostródy, Źródło: [1]
Grupa teatralna "Zgiełk" z Ełku, Źródło: [2]
Druga edycja Przeglądu Alternatywnych Form Teatralnych zorganizowana w Biskupcu w dniu 6 listopada 2009 r.

Organizator


Cele

  • Spotkanie i integracja twórców ze środowisk amatorsko zajmujących się teatrem oraz widzów pełnosprawnych i niepełnosprawnych intelektualnie
  • Stworzenie warunków do przełamywania stereotypów i barier
  • Prezentacja dorobku artystycznego zaproszonych grup teatralnych

Opis

Przegląd odbył się w Biskupieckim Domu Kultury. Wzięło w nim udział ponad 100 artystów, którzy zaprezentowali osiem widowisk. W imprezie brały udział teatry niepełnosprawnych oraz teatry szkolne. Wystąpiły:

Przegląd nie ma charakteru konkursu, teatry nie rywalizują między sobą, ale spektakle obserwowane jest przez Gremium Ekspertów, które dokonuje ogólnej oceny oraz wsparcia merytorycznego.

Gremium Ekspertów


Bibliografia

  1. Jan: Przegląd Teatrów w Biskupcu / Jan // „Przegląd Warmiński”. – 2009, nr 11, s. 3.
  2. Przegląd Alternatywnych Form Teatralnych. – Biskupiec : Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzieniem Umysłowym Koło w Biskupcu, 2009. – 33, [1] s.

Zobacz też

  • Strona domowa Przeglądu [3]