Plener Integracyjny Sztuka Łączy i Łagodzi Obyczaje Łyna 2004

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Pierwsza edycja międzynarodowego projektu artystycznego pn. „Sztuka Łączy i Łagodzi Obyczaje”, zorganizowana w okresie od 29 maja do 8 czerwca 2004 r. w Brzeźnie Łyńskim.

Organizatorzy

Współorganizatorzy

Komisarz

Cele

Główne założenia Pleneru stanowiły: twórcza praca artystów plastyków z ludźmi niepełnosprawnymi, integracja środowisk twórczych – krajowego i zagranicznych oraz wyłonienie i promowanie lokalnych talentów. Jako cel drugorzędny wskazano umożliwienie uczestnikom pleneru „połączenia pracy twórczej z zabawą i wypoczynkiem” [1].

Przebieg

W projekcie wzięło udział 19 artystów, specjalizujących się w różnych dziedzinach sztuki, z kraju oraz zagranicy. Plener prócz zwyczajowego przebiegu, właściwego dla tego typu inicjatyw, charakteryzował się ponadto modułami warsztatowymi. Warsztaty plastyczne prowadzili uczestnicy pleneru: malarze, ceramicy i rzeźbiarze, tworząc wraz z uczniami ze Szkoły Podstawowej w Łynie, Zespołu Szkół nr 1 w Nidzicy oraz z Ośrodka Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych w Nidzicy.

Uczestnicy

 • Jadwiga Bardyszewska (Łyna) – malarstwo, rzeźba, rysunek
 • Henryka Filipczak (Gliwice) – malarstwo olejne i akrylowe
 • Mieczysława Izdebska-Łazarek (Kazimierz) – malarstwo olejne, pastele
 • Stellan Johansson (Goeteborg ; Szwecja) – malarstwo
 • Waldemar Kępowicz (Niedrzwica Kościelna) – malarstwo, architektura wnętrz
 • Greta Leśko (Nowy Żmigród) – malarstwo, rysunek
 • Karol Lekostaj (Wałowice) – malarstwo olejne
 • Marian Mackiewicz (Ostróda) – rzeźba, snycerstwo
 • Barbara Miśkiewicz (Gdańsk) – malarstwo
 • Dorota Otulska (Lublin) – malarstwo
 • Wojciech Ossowski (Olsztyn) – ceramika, garncarstwo
 • Ewa Patalas (Olsztyn) – ceramika, pastele
 • Sławomir Szyliński (Szczecin) – malarstwo, rysunek
 • Katarzyna Śniak (Jarosław) – malarstwo, rysunek
 • Maria Tomczyk (Jarosław) – malarstwo, rysunek
 • Rolf Xego Schröeder (Berlin ; Niemcy) – malarstwo
 • Józef Stasiak (Kraków) – malarstwo
 • Maria Szymańska (Olsztyn) – malarstwo
 • Marek Zipper (Olsztyn) – malarstwo

Multimedia

Bibliografia

 1. II Międzynarodowe Warsztaty Plastyczne „Sztuka Łączy i Łagodzi Obyczaje” Łyna 2005”. - Nidzica : Nidzicki Ośrodek Kultury, 2005.

Przypisy

 1. II Międzynarodowe Warsztaty Plastyczne „Sztuka Łączy i Łagodzi Obyczaje” Łyna 2005”, Nidzica, 2005.