Panorama Północy

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Egzemplarz z 1971 r. Na okładce Irena Jarocka.
Źródło: irenajarocka.pl

Olsztyński tygodnik wydawany w latach 1957 - 1981 przez działaczy Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Pojezierze.

Historia

Pismo "Panorama Północy" było ilustrowane, drukowane metodą offsetową i wzorowane na krakowskim "Przekroju" i katowickiej "Panoramie".

Pierwszy numer ukazał się 4 sierpnia 1957 r. w nakładzie 50 tys. egz. Przygotowali go: Henryk Święcicki, Bohdan Kurowski, Roman Kogucki, Maria Święcicka i Halina Kurowska. W niedługim czasie zespół redakcyjny uzupełnili wywodzący się z Głosu Olsztyńskiego: Zbigniew Nowacki, Zdzisław Mirek, Janusz Bryliński i Tadeusz Ostaszewski. Zdjęcia dostarczali fotograficy: Wacław Kapusto i Tadeusz Trepanowski, a Zofia Hermanowicz i Mieczysław Romańczuk nadali pismu oprawę graficzną. Tygodnik drukowany był w Domu Słowa Polskiego w Warszawie.

Tygodnik cieszył się niemałą popularnością - nakład sięgał 100 tys. egzemplarzy. Powoływano Oddziały w Warszawie, Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Szczecinie i Koszalinie. Pismo wzbogacały interesujące kolorowe fotografie z dalekich, egzotycznych krajów, drukowano zdjęcia i materiały sensacyjne. Nie zabrakło również informacji z życia ówczesnych znanych aktorów i pisarzy. Andrzej Wakar i Andrzej Staniszewski publikowali artykuły o historii Warmii i Mazur. Szczególną uwagę redakcja przywiązywała do bieżących spraw regionu, np. do turystycznego zagospodarowania Wielkich Jezior Mazurskich jako szansy dla rozwoju. Czytelnikom prezentowano atrakcyjne skandynawskie reportaże ze zdjęciami. Było to nietypowe dla prasy PRL w latach 60. i niewątpliwie korzystnie wyróżniało tygodnik.

Należy podkreślić, iż rozmach czasopisma, które ukazywało się w całej Polsce przyczynił się do zwiększenia znaczenia w postrzeganiu spraw Warmii i Mazur. Wysokie zainteresowanie czytelników przekładało się na zyski. Przekazywano je Stowarzyszeniu Pojezierze na działalność statutową aż do momentu przejęcia tytułu przez państwowy koncern RSW pod koniec lat 60.

Pismo przestało się ukazywać w momencie wprowadzenia stanu wojennego. Ostatni numer ukazał się 13 grudnia 1981 r. Panorama Północy była jedynym tytułem prasy olsztyńskiej, który nie został reaktywowany po zniesieniu stanu wojennego.

Redaktorzy naczelni

Ciekawostki

Do tradycji "Panoramy Północy" nawiązywał miesięcznik Panorama Warmii i Mazur wydawany od 1994 r. w Olsztynie.

Bibliografia

  1. J. Chłosta, Słownik Warmii, Olsztyn 2002.
  2. C. Browiński, Olsztyn 1945-1970, Olsztyn 1974.
  3. B. Łukaszewicz, Raptularz miejski 1945-2005, Olsztyn 2006.
  4. S. Achremczyk, W. Ogrodziński (red.), Olsztyn 1353-2003, Olsztyn 2003.