Henryk Święcicki

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj

(1926 - 1985) - pseud. Horosz, prawnik, malarz, dziennikarz, współtwórca miesięcznika Warmia i Mazury, od 1958 r. do 1969 r. redaktor naczelny czasopisma Panorama Północy.

Działalność publicystyczna

Urodził się 7 kwietnia 1926 r. w Wilnie. W 1953 r. ukonczył prawo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1953 roku przyjechał do Olsztyna. Związał się z miastem na stałe. Rozpoczął pracę dziennikarską od redagowania dodatku do „Głosu Olsztyńskiego”: „Świat i My”. W dodatku zamieszczał informacje bieżące, ale również popularyzował historię regionu. Ostatni numer ukazał się w grudniu 1955 r.

Henryk Święcicki współinicjował powołanie do życia Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Pojezierze. Był także współzałożycielem, a potem redaktorem naczelnym i sekretarzem miesięcznika "Warmia i Mazury" w latach 1955–1957. Pierwszy egzemplarz ukazał się pod jego redakcją 5 maja 1955 r. jako "Mazury i Warmia". W 1956 r. przemianowano tytuł na "Warmię i Mazury". W okresie popaździernikowej odwilży w PRL pismo znane było z poruszania trudnych, zakazanych wcześniej problemów dotyczących społeczeństwa, np. alkoholizmu, chuligaństwa, prostytucji czy przestępczości. Dotykano również tematyki mniejszości narodowych i autochtonów na Warmii i Mazurach.

W 1957 r. Henryk Święcicki został wybrany przez "Pojezierze" na redaktora naczelnego czasopisma „Panorama Północy”. 4 lipca 1957 r. rozstał się z "Warmią i Mazurami". Swoją nową funkcję w Panoramie piastował do 1969 r., kiedy to odszedł do Centralnej Agencji Fotograficznej. Jako redaktor naczelny nie zatrudniał osób związanych i polecanych przez władze partyjne, co w ówczesnej rzeczywistości spowodowało nieufność decydentów wobec całej redakcji. Dobierał współpracowników z rodzinnych stron - Kresów Wschodnich. Do objęcia funkcji Zastępcy Redaktora Naczelnego Panoramy przekonał Bohdana Kurowskiego.

Przez kilka lat był redaktorem naczelnym tygodnika „Przyjaźń” w Warszawie. Publikował często pod psedonimem „Horosz”.

Zmarł 9 marca 1985 r.

Działalność artystyczna

Pasją Henryka Święcickiego było malarstwo sztalugowe (olej, gwasz, akwarela, techniki mieszane) i grafika (drzeworyt). Prace Henryka Święcickiego prezentowano w Olsztynie oraz innych miastach Polski, a także za granicą.

Wystawy indywidualne:

 • Warszawa (1962)
 • Toruń (1963)
 • Kraków (1963)
 • Paryż (1965)
 • Olsztyn (1966)
 • Budapeszt (1966)

Odznaczenia

 • Złoty Krzyż Zasługi

Zobacz też

Bibliografia

 1. B. Łukaszewicz, Raptularz miejski 1945-2005, Olsztyn 2006.
 2. S. Achremczyk, W. Ogrodziński (red.), Olsztyn 1353-2003, Olsztyn 2003.
 3. T. Oracki, Twórcy i działacze kultury w województwie olsztyńskim w latach 1945-1970, Olsztyn 1975.
 4. muzeum.olsztyn.pl