Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Fryderyka Chopina w Olsztynie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Obecna siedziba szkoły
Źródło: Archiwum Andrzeja Cieślaka
Znajdująca się przy szkole rzeźba symbolizuje zapis dźwięków muzycznych.
Źródło: Archiwum Andrzeja Cieślaka
Pierwsza siedziba szkoły (lata ok. 1930 do 1960) w willi przy ul. Nowowiejskiego w Olsztynie.
Źródło: Archiwum Andrzeja Cieślaka
Pedagodzy PSM w Olsztynie
Źródło: strona internetowa szkoły
Tablica pamiątkowa Izy Garglinowicz na budynku pierwszej siedziby szkoły przy ul. Nowowiejskiego w Olsztynie.
Źródło: Archiwum Andrzeja Cieślaka

Placówka oświatowa istniejąca w Olsztynie od 1945 r.

Dyrekcja

Historia

Olsztyńską szkołę muzyczną założył Mirosław Dąbrowski. 4 września 1945 r. z liczbą około stu uczniów zainaugurowano pierwszy rok nauki w Szkole Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Olsztynie z siedzibą w willi przy ul. Myśliwieckiej 10 (obecnie Feliksa Nowowiejskiego). W strukturze organizacyjnej placówki znajdowały się: Zawodowa Szkoła Niższa (w której kształcono dzieci – ewentualnych przyszłych kandydatów do kształcenia zawodowego) oraz Szkoła Umuzykalniająca (dla młodzieży starszej). Przy szkole działało Towarzystwo Muzyczne (które objęło początkowo patronat nad szkołą) oddział Związku Zawodowego Muzyków założony przez Izę Garglinowicz i Jadwigę Sukiennicką oraz zorganizowana przez dyrektora Mirosława Dąbrowskiego Mała Orkiestra Symfoniczna. W środy na terenie szkoły odbywały się wieczorki muzyczne. Zawiązał się chór Towarzystwa Muzycznego.
Skład grona pedagogicznego w roku inauguracyjnym:

Przez pierwsza lata funkcjonowania placówka wielokrotnie zmieniała patrona i nazwę. We wrześniu 1946 r. decyzją Ministerstwa Kultury i Sztuki szkołę przemianowano na Instytut Muzyczny, we wrześniu 1947 r. na Średnią Szkołę Muzyczną. W 1948 r. placówkę przejął Olsztyński Wojewódzki Związek Samorządowy – otrzymała wtedy nazwę Niższej i Średniej Szkoły Muzycznej. W 1949 r. opiekunem szkoły został Zarząd Miejski (Miejska Niższa i Średnia Szkoła Muzyczna). Upaństwowienie szkoły nastąpiło 1 stycznia 1950 r.
W tym czasie szkoła intensywnie rozwijała się – zatrudniano nowych nauczycieli, otwierano kolejne klasy oraz oddziały i filie zamiejscowe. W 1947 r. utworzono oddział Szkoły w Lidzbarku Warmińskim, w 1948 r. w Ostródzie, przekształcone następnie w Ogniska Muzyczne. Powstały zespoły kameralne i dwa chóry: dziecięcy prowadzony przez Alicję Wałężankę i w Średniej Szkole Muzycznej pod dyrekcją Mieczysława Kulewskiego. Pierwszą orkiestrę szkolną prowadził Stanisław Malawko.
Ukoronowaniem pierwszego okresu działalności szkoły był udział jej uczniów (obok zawodowych muzyków) w wystawieniu wodewilu Loteria Moniuszki operetki Wiktoria i jej huzar Paula Abrahama.
W 1957 r. szkoła otrzymuje dodatkowe trzy sale w budynku przy ul. Jagiellońskiej, w której zorganizowany zostaje pierwszy internat szkoły. W 1960 r. przy ul. Kościuszki rozpoczyna się, a w 1964 r. kończy budowa internatu, przy którym w latach 1968-1972 powstaje obecna siedziba szkoły.
We wrześniu 1960 r. utworzono Przedszkole Muzyczne w Olsztynie, zlikwidowane jednak po dwóch latach. W październiku 1972 r. przy szkole rozpoczęło działalność Studium Zaoczne dla nauczycieli ze szkół i ognisk muzycznych województwa olsztyńskiego.
W 1968 r. szkoła podjęła współpracę ze Szkołą Muzyczną w Kaliningradzie, w 1989 r. z Konserwatorium w Chateaurou, w 1994 r. z Liceum Muzycznym w Berlinie.

Dyrektorzy

Dyrektorzy:

 • Mirosław Dąbrowski - 01.09.1945 – 31.12.1948
 • Iza Garglinowicz - 01.01.1949 – 3.108.1973
 • Zofia Pawlik - 01.09.1973 – 31.08.1976
 • Roman Urbanek - 01.09.1976 – 31.08.1981
 • Wiktor Włudyka - 01.09.1981 – 31.08.1983
 • Janusz Lewandowski - 01.09.1983 – 31.08.1989
 • Daniel Dramowicz - 01.09.1989 – 31.08.1997
 • Tadeusz Korpal - 01.09.1997 – 31.08.2007
 • Teresa Taradejna - 01.09.2007 -31.08.2022
 • Ewa Parkasiewicz - 01.09.2022 - do chwili obecnej

Wicedyrektorzy

 • Tadeusz Babiński - 01.09.1959 – 31.08.1964
 • Zofia Pawlik - 01.09.1964 – 31.08.1973
 • Wiktor Włudyka - 01.09.1973 – 31.08.1976
 • Zdzisław Wylonk - 01.10.1976 – 31.08.1981, 01.09.1996 – 31.08.1997, 01.09.2003 – 31.08.2007
 • Anna Dziadko - 01.09.1977 – 31.08.1981
 • Janusz Lewandowski - 01.09.1981 – 31.08.1983
 • Krystyna Tarasiewicz-Kwahs - 01.09.1981 – 31.08.1983, 01.09.1988 – 31.08.2007
 • Zbigniew Ostrowski - 01.09.1983 – 31.08.1986
 • Marzena Bieńkuńska - 01.09.1983 – 31.08.1988
 • Ryszard Wolski - 01.09.1986 – 31.08.1996, 01.09.1997 – 31.08.2002
 • Joanna Wiśniewska - 01.09.1996 – 31.08.1997
 • Andrzej Borkowski - 01.09.1997 – 31.08.2004, 01.09.2007 – 31.08.2017
 • Julitta Pałys - 01.09.2004 do chwili obecnej
 • Jolanta Sołowiej - 01.09.2007 do chwili obecnej

Działalność

Państwowa Szkoła Muzyczna w Olsztynie jest animatorem wielu wydarzeń kulturalnych, koncertów, festiwali, konkursów i przesłuchań uczniów szkół muzycznych. W szkole funkcjonują zespoły instrumentalne oraz wokalne.
Od 2001 r. odbywają się koncerty uczniów w ramach Saloniku Muzycznego, organizowanego przez szkołę we współpracy z Miejskim Ośrodku Kultury oraz olsztyńskim kołem SPAM.

Konkursy i festiwale

Nagrody i odznaczenia

 • Odznaka Tysiąclecia Państwa Polskiego (1966)
 • Odznaka honorowa „Zasłużony dla Warmii i Mazur” (1975)

Bibliografia

 1. Lewandowski, Janusz B.: Życie muzyczne w Olsztynie / Janusz B. Lewandowski // W: Olsztyn 1945-2005 : kultura i nauka : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Achremczyka i Władysława Ogrodzińskiego. – Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 2006. – S. 470-543.
 2. XXX-lecie Państwowej Szkoły Muzycznej w Olsztynie : 1945-1975 / [wybór tekstu i red. Irena Czinczołł-Włudyka ; Państwowa Szkoła Muzyczna]. – Olsztyn : [w.n., 1975].
 3. Państwowa Szkoła Muzyczna : Państwowa Średnia Szkoła Muzyczna w Olsztynie : 1945-65 / [kom. red. Jan Boehm(red.) et al.]. – Olsztyn : Komitet Rodzicielski przy PSM i PŚSM, 1965.

Zobacz też