Ogólnopolskie Forum Literackie Pisarz i dzień dzisiejszy

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Pierwsze Ogólnopolskie Forum Literackie pisarzy zorganizowane w Olsztynie i Lidzbarku Warmińskim w dniach 20-22 września 1979 r.

Organizator

Organizatorem forum był Oddział Związku Literatów Polskich w Olsztynie. W skład komitetu organizacyjnego weszli Władysław Ogrodziński, Leonard Turkowski, Andrzej Wakar i Andrzej Bałtroczyk.

Opis

Spotkanie pisarzy zostało zorganizowane w 35 rocznicę istnienia PRL. Forum przyświecało motto Cypriana Kamila Norwida: „Bo piękno na to jest, by zachwycało do pracy”, a przedmiotem dyskusji była praca jako temat literacki. W uroczystościach wzięło udział około dwustu pisarzy, dziennikarzy, wydawców, grafików. W czasie obrad forum działał punkt księgarski, którym znalazły się publikacje pisarzy Warmii i Mazur.

Przebieg

W programie zjazdu znalazło się około 25 spotkań pisarzy w zakładach pracy i Państwowych Gospodarstwach Rolnych, otwarcie punktu muzealnego poświęconego współczesnej literaturze Warmii i Mazur w Sąpłatach, koncert w kaplicy zamkowej w Lidzbarku Warmińskim, a także wycieczki do Grunwaldu i Gierłoży. W trakcie spotkań swoje referaty wygłosili:

Głos w dyskusji zabrali również:

W trakcie zjazdu odznaczono uczestników medalem „Zasłużony dla Warmii i Mazur”: Annę Strońską, Franciszka Fenikowskiego, Wiesława Jażdżyńskiego, Jana Koprowskiego oraz przedstawicieli Państwowego Instytutu Wydawniczego, Ludowej Spółdzielni Wydawniczej, „Czytelnika” i Wydawnictwa Łódzkiego.

Bibliografia

  1. Chłosta-Zielonka, Joanna: Życie literackie Warmii i Mazur w latach 1945-1989 / Joanna Chłosta-Zielonka. – Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2010, s. 122-123.