Ogólnopolskie Forum Literackie Pisarz a dzień dzisiejszy – prowincja

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Drugie Ogólnopolskie Forum Literackie pisarzy zorganizowane w Olsztynie w dniach 1-3 października 1981 r.

Organizator

Oddział Związku Literatów Polskich w Olsztynie

Opis

Motto zjazdu brzmiało: „...do Onego miasta kędy ponad rzeką na zapłakanych wierzbach polskie harfy wiszą”.

Przebieg

W trakcie spotkań referaty wygłosili:

  • Andrzej Kijowski, Centralizm i pluralizm kultury narodowej
  • Henryk Bereza, Odzwierciedlenie przemian kulturowych i cywilizacyjnych w utworach prozatorskich (ze szczególnym uwzględnieniem lat 1956, 1968, 1970, 1976 i 1980)
  • Marian Grześczak, Poezja - jaka jest? Czy brakuje poezji czy poetów?
  • Kazimierz Sopuch, O sytuacji literatury, o sytuacji pisarzy, o sytuacji terenowych oddziałów ZLP
  • Kazimierz Koźniewski, Działalność terenowych oficyn wydawniczych na rzecz małych środowisk pisarskich (lata 1977-1981)
  • Andrzej K. Waśkiewicz, Twórczość literacka na lamach terenowych czasopism spoleczno-kulturalnych (lata 1977-1981)
  • Leonard Turkowski, Olsztyńskie środowisko literackie

Bibliografia

  1. Chłosta-Zielonka, Joanna: Życie literackie Warmii i Mazur w latach 1945-1989 / Joanna Chłosta-Zielonka. – Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2010, s. 124.