Ogólnopolski Plener Malarski Garbno 1975

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Uczestnicy pleneru
Fot. Alojzy Kuraczyk
Źródło: III Ogólnopolski Plener Malarski „Garbno ‘75”, Olsztyn, 1975.

Druga edycja projektu artystycznego pn. Plener Malarski „Garbno”, zorganizowana w okresie od 2 do 29 czerwca 1975 r. w Ośrodku Wypoczynkowym Martiany pow. kętrzyński.

Źródło: III Ogólnopolski Plener Malarski „Garbno ‘75”, Olsztyn, 1975.

Hasło

„Wieś mazurska w malarstwie”

Organizatorzy

Komisarz pleneru

Opiekunowie pleneru ze strony PGR Garbno

Cele projektu

  • „dopracowania się dzieł charakterystycznych dla olsztyńskiego regionu”[1]
  • wzbogacenie Galerii Sztuki Współczesnej, tworzonej w ramach kombinatu w Garbnie
  • zapoznanie uczestników pleneru z całej Polski z tradycjami kulturalnymi regionu Warmii i Mazur
  • integracja lokalnego środowiska artystycznego
  • „dotarcie artysty do środowiska robotnika rolnego, aby zapoznać się z jego pracą. (…) Mecenat garbnowski zadbał troskliwie o rozmaite spotkania na tym odcinku z myślą dla nowych inspiracji artystycznych”[2].
Bez tytułu Krystyny Chromy-Lewandowskiej
Źródło: III Ogólnopolski Plener Malarski „Garbno ‘75”, Olsztyn, 1975.

Przebieg

Akcja plenerowa PGR Garbno to jedna z inicjatyw, z jakimi wystąpiło ówczesne woj. olsztyńskie, włączając się w odgórną politykę tworzenia nowych form instytucjonalnego mecenatu. Akcję realizowano w łączności z ogólnopolskim projektem „ Sojusz świata pracy z kulturą i sztuką”.
Opisana impreza miała charakter dwumodułowy. Pierwszy moduł stworzył plener malarski, zorganizowany w okresie od 2 do 29 czerwca 1975 r. w Ośrodku Wypoczynkowym Martwiany pow. Kętrzyn. W projekcie wzięło udział 21 artystów z kraju (w tym z ówczesnego woj. olsztyńskiego), jak i z zagranicy. „Zaproszenie artystów z zagranicy spowodowało rozszerzenie konfrontacji mecenas-plastyk. Zjawiska sztuki dzięki temu stały się przedmiotem szerszego oddziaływania” [3]. Moduł drugi stanowiła wystawa poplenerowa typu roboczego, zorganizowana w dniach od 2 lipca do 6 sierpnia na terenie PGR Garbno. Eksponowano wówczas ok.[4] 70 prac olejnych. Każdy z uczestników ponadto przekazał jedną pracę (razem 21), wybraną przez PGR, do Galerii Malarstwa Współczesnego, istniejącej w obrębie kombinatu. Właściwa wystawa poplenerowa miała miejsce w styczniu 1976 r. w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Olsztynie.

Byk Zygmunta Czecha
Źródło: III Ogólnopolski Plener Malarski „Garbno ‘75”, Olsztyn, 1975.

Organizatorzy wystawy

Uczestnicy

Bibliografia

  1. II Ogólnopolski Plener Malarski „Garbno ‘75”. – Olsztyn : Biuro Wystaw Artystycznych, 1975.

Przypisy

  1. Wstęp //W: II Ogólnopolski Plener Malarski „Garbno ‘75”, Olsztyn, 1975.
  2. Skurpski Hieronim, Wstęp //W: Ogólnopolski Plener Malarski „Garbno ‘74”, Olsztyn, 1974, s. 3.)
  3. Tamże.
  4. dokładna liczna eksponowanych prac jest niemożliwa do ustalenia ze względu na brak źródeł