Ogólnopolski Plener Malarski Garbno 1974

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Uczestnicy pleneru
Fot. Alojzy Kuraczyk
Źródło: Ogólnopolski Plener Malarski „Garbno ‘74”. – Olsztyn : Biuro Wystaw Artystycznych, 1974.

Pierwsza edycja projektu artystycznego pn. Plener Malarski „Garbno”, zorganizowana w okresie od 20 czerwca do 21 lipca 1974 r. w Przerwankach pow. węgorzewski (20-30 czerwca) oraz w Garbnie w powiecie kętrzyńskim (1-21 lipca) [1].

Hasło

„Wieś mazurska w malarstwie”

Organizatorzy pleneru

Komisarz pleneru

Opiekunowie pleneru ze strony PGR Garbno

Cele projektu

  • „dopracowania się dzieł charakterystycznych dla olsztyńskiego regionu”[2]
  • wzbogacenie Galerii Malarstwa Współczesnego, tworzonej w ramach kombinatu w Garbnie
  • zapoznanie uczestników pleneru z całej Polski z tradycjami kulturalnymi regionu Warmii i Mazur
  • integracja lokalnego środowiska artystycznego
  • „dotarcie artysty do środowiska robotnika rolnego, aby zapoznać się z jego pracą. (…) Mecenat garbnowski zadbał troskliwie o rozmaite spotkania na tym odcinku z myślą dla nowych inspiracji artystycznych”[3].
Przerwanki Anny Lisiewicz-Grundland
Fot. Alojzy Kuraczyk
Źródło: Ogólnopolski Plener Malarski „Garbno ‘74”. – Olsztyn : Biuro Wystaw Artystycznych, 1974.

Przebieg

Akcja plenerowa PGR Garbno to jedna z inicjatyw, z jakimi wystąpiło ówczesne woj. olsztyńskie, włączając się w odgórną politykę tworzenia nowych form instytucjonalnego mecenatu. Akcję realizowano w łączności z ogólnopolskim projektem „ Sojusz świata pracy z kulturą i sztuką”.
Opisana impreza miała charakter dwumodułowy. Pierwszy moduł stworzył plener malarski, zorganizowany w okresie od 20-30 czerwca w Ośrodku Wypoczynkowym Przerwankach pow. Węgorzewo oraz od 1 do 21 lipca w Garbnie pow. Kętrzyn. W projekcie wzięło udział 20 artystólw z kraju (w tym z ówczesnego woj. olsztyńskiego). Moduł drugi stanowiła wystawa poplenerowa typu roboczego, zorganizowana w dniach od 20 do 29 lipca na terenie PGR Garbno. Eksponowano wówczas 63 prace olejne oraz 15 rysunków. Każdy z uczestników ponadto przekazał jedną pracę (razem 20), wybraną przez PGR, do Galerii Malarstwa Współczesnego, istniejącej w obrębie kombinatu. Właściwa wystawa poplenerowa miała miejsce w styczniu/lutym 1975 r. w Galerii Sztuki Współczesnej Biura Wystaw Artystycznych w Olsztynie (wernisaż 17 stycznia 1975 r.).

Konie Seweryny Gugały-Stolarskiej
Fot. Alojzy Kuraczyk
Źródło: Ogólnopolski Plener Malarski „Garbno ‘74”. – Olsztyn : Biuro Wystaw Artystycznych, 1974.

Organizatorzy wystawy

Uczestnicy

Bibliografia

  1. Ogólnopolski Plener Malarski „Garbno ‘74”. – Olsztyn : Biuro Wystaw Artystycznych, 1974.

Przypisy

  1. Brak danych nt. dokładnego miejsca lokalizacji.
  2. Wstęp //W: II Ogólnopolski Plener Malarski „Garbno ‘75”, Olsztyn, 1975.
  3. Skurpski Hieronim, Wstęp //W: Ogólnopolski Plener Malarski „Garbno ‘74”, Olsztyn, 1974, s. 3.)