Ogólnopolski Konkurs Recytatorski w Olsztynie 2003

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Czterdziesta ósma edycja wojewódzkich eliminacji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Olsztynie zorganizowana w dniu 12 kwietnia 2003 r.

Cel

Celem konkursu było podnoszenie poziomu kultury słowa, propagowanie polskiej klasyki literackiej, upowszechnianie piękna języka i literatury oraz promowanie młodych utalentowanych miłośników poezji.

Organizator

Organizatorem i realizatorem eliminacji wojewódzkich w Olsztynie był Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, przy współpracy Teatru im. Stefana Jaracza.

Opis

XLVIII edycja konkursu dedykowana była Konstantemu Ildefonsowi Gałczyńskiemu w 50 rocznicę śmierci poety. Eliminacje konkursu odbyły się na poziomie środowiskowym, miejskim i powiatowym, rejonowym oraz wojewódzkim. Poszczególne eliminacje połączone były ze spotkaniami metodycznymi dla instruktorów, nauczycieli oraz młodzieży uczestniczącej w konkursie. Do przeglądu wojewódzkiego zakwalifikowano 29 osób. W 2003 r. uczestnicy po raz pierwszy mogli się ubiegać o nagrodę specjalną za interpretację utworu.

Jury

W komisji konkursowej szczebla rejonowego zasiadali: Krystyna Spikert, Cezary Ilczyna, Leszek Grad.

Laureaci

  • W kategorii Turniej Recytatorski – Katarzyna Dąbrowska z Nidzicy, Anna Jędrzejak z Olsztyna, Monika Kwiatkowska z Elbląga
  • W kategorii Poezji Śpiewanej – Monika Kalinowska z Giżycka
  • W kategorii Wywiedzione ze Słowa – nie zakwalifikowano żadnego z uczestników
  • Nagroda specjalna – Piotr Szauer z Lubawy za interpretację utworu K. I. Gałczyńskiego pt. Wciąż uciekamy.

Bibliografia

  1. XLIX Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Archiwum Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, 2002-2004, sygn. 21/1.
  2. beem: Wielka literatura możliwości / beem // „Gazeta Olsztyńska”. - 2003, nr 88, s. 14.