Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Przyjaźń, Braterstwo, Współpraca ‘84

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Eliminacje wojewódzkie ogólnopolskiej imprezy o charakterze konkursowym ph. „Przyjaźń, Braterstwo, Współpraca”, zorganizowane w dniach 6-7 stycznia 1984 r. w Olsztynie.

Organizator

Współorganizator

 • Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej w Olsztynie

Jury

Opis

Na konkurs napłynęło 2400 prac autorów z całego regionu Warmii i Mazur w tym z 62 szkół podstawowych, 5 szkół średnich, 12 klubów „Ruch”, 9 klubów „Rolnika”, Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda”w Lubawie, Państwowego Domu Dziecka w Olsztynie oraz Młodzieżowego Domu Kultury w Olsztynie. Prace wykonano różnymi technikami artystycznymi (rysunek, dzieło tkackie, rzeźba, malarstwo). Podczas konkursu przyznano nagrody również nauczycielom i instruktorom

Laureaci – kategoria: szkoły podstawowe=

Spośród szkół podstawowych wyróżniono 12 placówek, uzasadniając werdykt ilością nadesłanych prac.

 • Zespół Szkół Gminnych w Barczewie – 330 prac
 • Zespół Szkół Gminnych w Dobrym Mieście – 300 prac
 • Szkoła Podstawowa nr 25 w Olsztynie – 250 prac
 • Zespół Szkół Gminnych w Szczytnie – 110 prac
 • Zespół Szkół Gminnych w Srokowie – 109 prac
 • Zespół Szkół Gminnych w Barczewie – 330 prac
 • Szkoła Podstawowa w Szczytnie – 100 prac
 • Zespół Szkół Gminnych w Sorkwitach – 50 prac
 • Zespół Szkół Gminnych w Ostródzie – 40 prac
 • Zespół Szkół Gminnych w Iławie – 35 prac
 • Zespół Szkół Gminnych w Barczewie – 330 prac
 • Zespół Szkół Gminnych w Bartoszycach – 30 prac

W tej samej kategorii, kierując się jakością artystyczną prac, przyznano 49 równorzędnych nagród indywidualnych oraz 67 takich wyróżnień.

wyróżnienia:

Laureaci – kategoria: szkoły średnie=

Spośród uczniów szkół średnich przyznano 7 wyróżnień.

Laureaci – kategoria: dorośli=

W kategorii osób dorosłych na konkurs wpłynęło 30 prac malarskich i rysunkowych od 14 plastyków nieprofesjonalnych. Jury przyznało 3 główne nagrody pieniężne oraz 2 wyróżnienia pieniężne.

 • I nagroda – Zofia Panfil (Olsztyn) – za obraz Jałta (technika oryginalna)
 • II nagroda – Jan Kokoryn (Szczytno) – za cykl rysunków
 • III nagroda – Walenty Piechocki (Olsztyn) – za obraz olejny Toast przyjaźni
 • wyróżnienie – Wacław Krukowski (Olsztyn) – za cykl obrazów olejnych
 • wyróżnienie – Zbigniew Lerk (Szczytno) – za obraz olejny Wołodia

Wszyscy laureaci zaklasyfikowali się do uczestnictwa w eliminacjach centralnych w Warszawie.

Źródło

 1. Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Jury Konkursu Ogólnopolskiego pt. „Przyjaźń, Braterstwo, Współpraca”, Archiwum Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, 1984, sygn. 6/77.