Danuta Turejko

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: Archiwum prywatne Danuty Turejko.

(1937- ) – pedagog, animator kultury, plastyk amator

Biografia

Maria Danuta Turejko, z domu Hejdysz urodziła się w 1937 r. Do 1945 r. mieszkała w Prużanie w dawnym województwie poleskim. Ukończyła Liceum Ogólnokształcące w Morągu. Była uczennicą pedagoga i artysty Edmunda Zobczyńskiego. Jest absolwentką Studium Nauczycielskiego w Olsztynie, gdzie kształciła się pod kierunkiem artysty plastyka Jana llkiewicza. Ukończyła także historię sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz pedagogikę rolniczą w olsztyńskiej Akademii Rolniczo-Technicznej. Jej pasją jest sztuką. Lubi także podróże oraz zwierzęta. Ma syna Cezarego. Jest także babcią Tomasza i Ewy oraz prababcią Grzegorza. Od 1960 r. mieszka i pracuje w Olsztynie.

Działalność

Od początku pracy zawodowej zajmowała się edukacją artystyczną dzieci i młodzieży. Jako instruktor w Młodzieżowym Domu Kultury w Olsztynie (obecnie Pałac Młodzieży) prowadziła zajęcia z malarstwa, rysunku i historii sztuki. Jednocześnie zatrudniona była w IV Liceum Ogólnokształcącym i Technikum Budowlanym w Olsztynie, gdzie uczyła wychowania plastycznego, rysunku i historii architektury. Była autorką spotkań ze sztuką (wykłady uzupełniane ilustracjami, slajdami i reprodukcjami), które przygotowywały młodych artystów do uczestnictwa w ogólnopolskich turniejach sztuki, olimpiadach artystycznych, a także do egzaminów wstępnych na kierunki artystyczne. W połowie lat 70-tych była inicjatorem i założycielem Międzyszkolnego Klubu Miłośników Sztuki powołanego na bazie Klubu Miłośników Sztuki w Galerii Sztuki Współczesnej Biura Wystaw Artystycznych w Olsztynie. Założony przez nią Międzyszkolny Klub funkcjonuje do dziś w olsztyńskim Pałacu Młodzieży. Prace plastyczne wychowanków pracowni zdobyły wiele nagród i wyróżnień w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Eksponowano je na wystawach pokonkursowych w kraju i za granicą (Indie, Słowacja, Argentyna, Włochy, Stany Zjednoczone). Z pracowni wywodzi się wielu, znanych w środowisku olsztyńskim, plastyków, architektów, historyków sztuki, konserwatorów i animatorów kultury. Organizowała też szereg form pracy edukacyjno-artystycznej:

 • wycieczki do galerii i muzeów, zarówno w Polsce, jak i za granicą
 • spotkania z twórcami
 • podróże szlakiem zabytków architektury
 • zajęcia teoretyczne
 • wakacyjne obozy plenerowe na terenie Sandomierza, Horyńca, Olsztynka i Fromborka

W 1988 r. podjęła pracę w Studium Nauczycielskim jako nauczyciel historii sztuki, malarstwa i liternictwa. Po przejściu na emeryturę, w 1989 r., prowadziła zajęcia z historii sztuki w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym w Olsztynie oraz w Studium Reklamy i Dekoracji Wnętrz. W 1979 r. uczestniczyła w I Plenerze Malarzy Nieprofesjonalistów w Bezledach, jako autorka wykładu „Dziecko w sztuce”[1] W 1984 r. zasiadała w jury Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Przyjaźń, Braterstwo, Współpraca” w Olsztynie.

Twórczość

Jako plastyk amator zajmuje się grafiką i projektowaniem. Uczestniczyła w kilku plenerach organizowanych przez Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego we Wrocławiu Chęcinach, Szczecinie i Augustowie. Jest autorem logo zespołu dziecięcego „Radość” i „Rutka” oraz logo biura turystycznego POPKS „Warmia”. Zajmowała się również aranżacją plastyczną i wykonaniem wystaw związanych z oświatą olsztyńską („30 lat oświaty na Warmii i Mazurach”, „Placówki przedszkolne na Warmii”). Jest autorką projektu obwoluty nagrody kuratora oraz projektu zaproszenia, plakatu i dyplomu XIV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Olsztyn 1990.

Udział w organizacjach

 • członek Związku Nauczycielstwa Polskiego (w latach 70-tych przewodnicząca sekcji plastycznej)
 • członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki
 • od 1972 r. przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji do Oceny Prac Plastycznych Dzieci i Młodzieży (decyzją Kuratora Oświaty w Olsztynie)
 • członek jury Okręgowej Olimpiady Artystycznej (decyzją Komitetu Głównego Olimpiady przy Muzeum Narodowym w Warszawie)

Nagrody i wyróżnienia

Za całokształt pracy pedagogicznej otrzymała:

 • Nagrodę Inspektora Oświaty i Wychowania
 • Nagrodę Kuratora Oświaty i Wychowania
 • Nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania
 • Odznakę Zasłużony Działacz Kultury
 • Medal „Za zasługi dla oświaty województwa olsztyńskiego”
 • Złoty Medal Zasługi
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej

Komitet Główny Olimpiady przy muzeum Narodowym przyznał jej nagrody oraz trzy dyplomy honorowe „Ars Auro Priori” w uznaniu zasług w dziedzinie artystycznego kształcenia młodzieży. Ponadto w Ogólnopolskim Konkursie Plastyków Nauczycieli uzyskała nagrodę za linoryt, natomiast w Konkursie Wojewódzkim Nauczycieli nagrodę za pracę malarską.

Bibliografia

 1. Sierocińska, Ewa: Młode perły z Pałacu Młodzieży / Ewa Sierocinska // „Dziennik Battycki”. – [T. X] 2001.
 2. Kocińska, Iwona: Cisza przynosi mi ukojenie / Iwona Kocińska // „Nasz Olsztyniak”. – Nr 28 (2002), s. 8.
 3. Fryta, Karol: Tak się uczy wrażliwości : Pałac Młodzieży proponuje : historia sztuki / Karol Fryta // „Gazeta Olsztyńska”. - 2004, nr 241, dod. „Olsztyn Dzień po Dniu”, nr 352, s. 7.

Przypisy

 1. Danuta Turejko, Prelekcja „Dziecko w sztuce” I Wojewódzki Plener Plastyki Nieprofesjonalnej „Bezledy ‘79”, „Gazeta Olsztyńska”, 1979, nr 148.

Zobacz też

 • Piotrkowska, Helena: Klub Turejkowiczów, materiał na stronie www.olsztyn24