Oficyna Wydawnicza Retman

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Logo wydawnictwa.
Janusz Małłek, Moje Prusy, moje Mazury. Książka z serii "Moja Biblioteka Mazurska", Dąbrówno, 2009.
Emilia Sukertowa-Biedrawina, Diabeł na Mazurach w baśniach i podaniach. Książka z serii "Miniatury Mazurskie, Dąbrówno 2011.

Wydawnictwo Waldemara Mierzwy działające w Dąbrównie od 2001 r.

Historia

Oficyna „Retman” to wydawnictwo regionalne poświęcone przede wszystkim historii, kulturze i ludziom Mazur i Warmii. Choć formalnie firma została zarejestrowana w 2004 roku, jej pierwsza książka ukazała się trzy lata wcześniej (Meye, „Dzieje miasta Dąbrówna w Prusach Wschodnich”, Warszawa-Dąbrówno, 2001) .

Działalność

Jak twierdzi Waldemar Mierzwa, nie ma on - jako wydawca - ambicji „zastępowania naukowych instytutów, których głównym zadaniem jest pozbawione sentymentów poznawanie i przybliżanie dziejów. O poetyce książek Oficyny stanowią przede wszystkim uczucia. Bohaterów, autorów i czytelników. Tych, którzy kochali kiedyś i tych, którzy kochają dzisiaj tę ziemię.” Liczba osób współpracujących z Oficyną (autorów, redaktorów, grafików, ilustratorów i korektorów) przekroczyła już setkę. Wśród autorów znajdują się m.in. profesorowie: Janusz Małłek, Andrzej Sakson, Tadeusz Oracki, Anna Szyfer, Janusz Jasiński, Grzegorz Białuński, Grzegorz Jasiński, Zbigniew Chojnowski, Wojciech Łukowski, Ryszard Tomkiewicz, Joanna Szydłowska oraz pisarze i poeci, m.in. Erwin Kruk, Kazimierz Orłoś i Wojciech Kass. Większość z nich to ludzie mieszkający na co dzień w regionie.

Siedziba

ul. Działdowska 5, 14-120 Dąbrówno

Publikacje

Najważniejsze publikacje wydawnictwa ukazały się w serii „Moja Biblioteka Mazurska”.

Dotychczas ukazało się w niej 30 tomów:

 • Helmut Meye, "Dzieje miasta Dąbrówna w Prusach Wschodnich 1326–1926" (2001)
 • "A dąb rośnie. Warmia i Mazury w reportażu po 1945 roku" (2002)
 • Christian Beniamin Bock, "Kronika miasta Dąbrówna" (2003)
 • Albert Sapatka, "Kronika parafii ewangelickiej w Rynie w Prusach Wschodnich" (2003)
 • Max P. Toeppen, "Historia okręgu i miasta Olsztynka" (2004)
 • "Kronika miasta Miłomłyna" 1800–1922 (2005)
 • "Smak Mazur. Kuchnia dawnych Prus Wschodnich" (2006, 2008, 2016)
 • Jerzy M. Łapo, "W cieniu Zamkowej Góry. Zbiór podań ludowych z Mazur wschodnich" (2006)
 • Janusz B. Kozłowski, "Dawna Ostróda. Obrazy z życia wschodniopruskiego miasta" (2006, 2009)
 • Kurt Obitz, "Dzieje ludu mazurskiego" (2007, 2015)
 • Jerzy M. Łapo, "Tragarz duchów. Zbiór podań ludowych z Mazur" (2007)
 • Max P. Toeppen, "Wierzenia mazurskie" (2008, 2014)
 • "Mazury. Słownik stronniczy, ilustrowany" (2008)
 • "Dzieje literatury mazurskie" (2009)
 • Janusz Małłek, "Moje Prusy, moje Mazury" (2009, 2010)
 • Erwin Kruk, "Spadek. Zapiski mazurskie 2007–2008" (2009)
 • "Przyjaciel Ludu Łecki (ełcki)" (2010)
 • Dominik Krysiak, "Ewangelicy w Mikołajkach" (2011)
 • Marcin Płotek, "Trudne początki. Okręg Mazurski w latach 1945–1946" (2011)
 • Waldemar Mierzwa, "Miasteczko" (2011, 2012, 2014)
 • "Ostróda w fotografii i z archiwum Liberackich" (2012)
 • Jerzy M. Łapo, "Dawne Węgorzewo w stu ilustrowanych opowieściach" (2013)
 • Grzegorz Białuński, Grzegorz Jasiński, "A Brief History of Warmia and Mazury" (2014)
 • Jerzy M. Łapo, "Czarci Ostrów. Wielki zbiór podań ludowych z Mazur" (2014)
 • Mirosław Gworek, Waldemar Mierzwa, "Zasmakuj w Mazurach. Rzecz nie tylko o kuchni" (2014)
 • Waldemar Mierzwa, "Dawne Dąbrówno w stu ilustrowanych opowieściach" (2014
 • Grzegorz Jasiński, "Słownik duchownych ewangelickich na Mazurach w XIX wieku (1817-1914)" (2015)
 • Janusz Małłek, "Od Prus do Mazur" (2016)
 • Andrzej Sakson, "Dziedzictwo Prus Wschodnich. Socjologiczne i historyczne studia o regionie" (2017)
 • "Księga Puszczy Piskiej" (2018).Inną ważną serią „Retmana”, której druk rozpoczął się w 2011 roku, stały się „Miniatury Mazurskie”.

W tej bibliofilsko wydawanej serii ukazały się dotychczas:

 • Emilia Sukertowa-Biedrawina, Diabeł na Mazurach w baśniach i podaniach (2011, 2013, 2015)
 • Gottfried Schulz, Wianek śpiewów patriotycznych (Śpiewnik dla Mazurów) (2013)
 • Arno Kant, Karol Małłek, Mazurski Śpiewnik regionalny (2013
 • Michał Kajka, "Pieśni mazurskie" (2014)
 • Karol Małłek, "Plon. Dożynki na Mazurach. Widowisko ludowe" (2014)
 • Wilhelm Roschkowski, "Na gody. Jutrznia w domach, szkołach i kościołach chrześcijańskich do wzbudzenia miłości ku Zbawicielowiu naszemu" (2014)
 • "Kierz róży. Bajki mazurskie z Działdowszczyzny" (2016)
 • "Zwierzyniec mazurski. Bajki" (2016)
 • Stefania Sempołowska, "Mazury Pruskie" (2016)
 • Karol Małłek,"Wesele mazurskie. Widowisko ludowe w pięciu aktach" (2017)
 • Adam Królczyk,"Katolik i ewangielik lub różnica Kościoła katolickiego od ewangielickiego podług symbolicznych ksiąg tychże Kościołów we świetle Pisma Świętego przez A.K. kaznodzieję ewangielickiego" (2017).


Oficyna Wydawnicza „Retman” jest także wydawcą serii poetyckich („PS” i „Brzegi”) oraz współwydawcą (z Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego) serii książek z dziejów historii wojskowości „Militaria Prussica”.
Od 2010 roku autorem Oficyny został najbardziej na pewno znany dzisiaj Warmiak – Edward Cyfus. „Retman” wydał jego książki „Moja Warmia” (2011, warmińską sagę „A życie toczy się dalej” (cz. 3 - 2010, nowe wydanie całości - 2014) oraz powieść "Kele wsi chałupa" (2018).

W 2016 roku ukazała się w „Retmanie” „warmińska” książka Waldemara Mierzwy i Krzysztofa Mazurka „Zasmakuj w Warmii. Rzecz nie tylko o kuchni”.

W latach 2009-2013, Waldemar Mierzwa, wspólnie z Burmistrzem Miasta Ostróda, wydawał rocznik popularnonaukowy „Okolice Ostródy” (ISSN 2080-3958).

Bibliografia

 1. Przegląd Wydawnictw Regionalnych „MojeTwojeNasze 2010”: katalog. - Olsztyn : Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 2010. – S. 7.

Zobacz też

 • Strona internetowa Oficyny [1]
 • Profil na portalu społecznościowym Facebook [2]