Anna Szyfer

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: Olsztyn 1945-2005. Kultura i nauka, Olsztyn, 2006, s. 843.

(1931-) - badaczka etnografii Warmii i Mazur, językoznawca

Biografia

Urodziła się 22 października 1931 r. w Warszawie. W 1954 r. ukończyła studia filologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. W 1968 r. uzyskała stopień doktora z zakresu etnografii, natomiast w 1987 r. tytuł profesora nauk humanistycznych.

Działalność

Pracowała w muzeach i placówkach Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, a od 1967 r. w Olsztynie w Ośrodku Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego. Pełniła tu funkcję kierownika Pracowni Badań nad Współczesnością Warmii i Mazur, a od 1970 r. także wicedyrektora i sekretarza zorganizowanej przez siebie Komisji Etnograficzno-Socjologicznej. Pierwsze badania terenowe prowadziła w województwie olsztyńskim już w 1951 r. (publikując ich wyniki m.in. w „Poradniku Językowym”). Działała w Towarzystwie Rozwoju Ziem Zachodnich, a także w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym i Związku Harcerstwa Polskiego – jako czynny instruktor była członkinią sztabu „Warmia i Mazury”. Obecnie pracuje w na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Historyczny; Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Zakład Etnologii Polski), a także w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu.

Publikacje

Publikacja Wydawnictwa „Pojezierze”, Olsztyn 1975.

Opublikowała m.in.:

  • Zwyczaje, obrzędy i wierzenia Mazurów i Warmiaków (1968)
  • Tradycyjna astronomia i meteorologia ludowa na Mazurach, Warmii i Kurpiach i jej współczesne przeobrażenia (1969)
  • Przemiany społeczno-kulturowe na wsi warmińskiej w latach 1945-1970 (1971)
  • Społeczność i kultura małego miasta: studium na przykładzie Rynu (1982)
  • Warmiacy: studium tożsamości (1996)
  • Zapisane w pamięci (2006) - pamiętniki

Pracując w Olsztynie publikowała artykuły m.in. w „Roczniku Olsztyńskim” i „Komunikatach Mazursko-Warmińskich”.

Bibliografia

  1. Oracki, Tadeusz: Twórcy i działacze kultury w województwie olsztyńskim w latach 1945-1970 / Tadeusz Oracki. – Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 1975. - S. 168-169.

Zobacz też