Nasz Akapit Kulturalny

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Pismo w nowej szacie graficznej projektu Przemka Kozaka
Źródło: Zbiory WBP w Olsztynie

Czasopismo wydawane w latach 2005-2008 przez Miejski Dom Kultury w Szczytnie.

Redakcja

Redaktor naczelny: Marek Samselski.
W zespole redakcyjnym pracowali: Elżbieta Żyra, Olga Kokoryn, Krzysztof Gugnacki, Bogdan Zaręba, Kinga Karalus, Wojciech Karalus, Sylwia Grodzka-Samselska, Przemysław Kozak.
Autorem oprawy graficznej od numeru siedemnastego był Przemysław Kozak.
Adres redakcji: Miejski Dom Kultury, ul. Polska 12, Szczytno.

Historia

Pierwszy numer wydano w październiku 2005 r. Pismo ukazywało się początkowo pod tytułem „Nasz Akapit. Magazyn kulturalny”, od numeru trzeciego jako „Nasz Akapit Kulturalny”. Od numeru czwartego opatrzone było numerem ISSN 1895-5177. Początkowo pismo wydawano w formacie B5 (JIS), od numeru jedenastego zwiększono format (812x118 mm), a od numeru siedemnastego pismo ukazuje się w nowej, bogatszej szacie graficznej w formacie A4. Z założenia pismo miało być miesięcznikiem, od numeru czternastego wydawane było co dwa miesiące. Ukazało się 25 numerów. Pismo kolportowano bezpłatnie.

Tematyka

„Nasz Akapit Kulturalny” było pismem o szerokim profilu kulturalnym. Tematyka artykułów to: wydarzenia kulturalne w Szczytnie, działalność Miejskiego Domu Kultury i innych instytucji kulturalnych, nowości literackie (zarówno regionalne, jak i ogólnopolskie), muzyka rozrywkowa. Prezentowano również sylwetki i twórczość artystów, drukowano teksty literackie oraz komentowano aktualną sytuację kulturalno-społeczno-polityczną kraju i regionu (felietony redaktora naczelnego). „Nasz Akapit Kulturalny” publikował materiały o różnorodnej formie i charakterze – teksty literackie i paraliterackie, recenzje i relacje, wywiady, grafiki i fotografie, a nawet aforyzmy, kalambury i rebusy.
Po zmianie szaty graficznej jednym z działów pisma była galeria, w której prezentowano twórczość m.in. Arkadiusza Dziczka, Aleksandra Wołosa i Katarzyny Wolickiej.