Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: Z archiwum Biblioteki
Źródło: Z archiwum Biblioteki
Źródło: Z archiwum Biblioteki
Źródło: Z archiwum Biblioteki
Źródło: Z archiwum Biblioteki
Źródło: Z archiwum Biblioteki
Źródło: Z archiwum Biblioteki
Samorządowa instytucja kultury działająca od 1946 r.

Siedziba

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku
19-400 Olecko
Plac Wolności 22

Historia

 • Lato 1946 r. - powołano Powiatową Bibliotekę Publiczną w Olecku. Siedzibą biblioteki był lokal przy ulicy Kolejowej 31. Księgozbiór biblioteki liczył 185 książek. Zarejestrowanych było kilkudziesięciu czytelników. W końcu 1947 r. liczba książek wzrosła do 1527 woluminów.
 • 12 lutego 1948 - założono Miejską Bibliotekę Publiczną w Olecku, przeznaczając na jej założenie część zbiorów Biblioteki Powiatowej.
 • 1949-1950 – organizowanie pierwszych bibliotek gminnych w Kowalach Oleckich, Sokółkach, Świętajnie, Wieliczkach, Zalesiu
 • 1951 – utworzenie 56 punktów bibliotecznych w powiecie, w tym 6 przy zakładach produkcyjnych w Olecku
 • 1955 – połączenie Biblioteki Powiatowej i Biblioteki Miejskiej pod nazwą Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olecku
 • 1956 – sieć biblioteczna obejmuje Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Olecku, 8 bibliotek gromadzkich oraz 74 punkty biblioteczne. Stan księgozbioru biblioteki powiatu oleckiego wynosił 33.976 woluminów.
 • 1962 – założenie publicznej biblioteki gromadzkiej w Cimochach (wypożyczalnia oraz czytelnia)
 • 1964 – założenie publicznej biblioteki gromadzkiej w Rosochackich (wypożyczalnia oraz czytelnia)
 • 1966 - założenie Biblioteki w Gąskach oraz ukończenie akcji zakładania punktów bibliotecznych przy Państwowych Gospodarstwach Rolnych (łącznie 22 placówki)
 • 1967 – założenie publicznej biblioteki gromadzkiej w Stożnem (wypożyczalnia oraz czytelnia)
 • 1969 – założenie biblioteki w [[ewim:Krupin|Krupinie]
 • 3 lipca 1969 - przeniesienie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olecku do nowego pomieszczenia w Domu Kultury przy Placu Wolności 22. Placówka obejmuje wypożyczalnię oraz czytelnię dla dorosłych i młodzieży
 • 1970 – zorganizowano Oddział dla Dzieci przy Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olecku. Oddział wyposażono w 3100 woluminów książek dla dzieci do lat 14.
 • 1 lipca 1975 - W związku z likwidacją powiatów, Biblioteka zaczęła pracować jako Oddział Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Suwałkach
 • 1 stycznia 1977 - zmieniono nazwę na Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Olecko. Biblioteka posiada filie biblioteczne w Babkach Oleckich, Gąskach i Rosochackich
 • 1990 – podporządkowano placówki biblioteczne władzom samorządowym
 • 1995 – likwidacja filii bibliotecznych
 • 1996 – Bibliotekę włączono w struktury Oleckiego Centrum Kultury, jako Dział Biblioteka
 • 1 stycznia 2001 – komputeryzacja Biblioteki
 • 2001 - zmiana nazwy na Oleckie Centrum Kultury, Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku
 • 2003 – zmiana nazwy na Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate” Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna
 • 2010 – przeprowadzka Biblioteki do nowego lokalu przy ulicy Kopernika.

W strukturach Biblioteki są Dział Opracowania, Czytelnia, Wypożyczalnia, Oddział dla Dzieci. W sieci Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Olecku pracują:

Kadra

Bibliotekę od 1946 r. prowadzili:

Obecnie zatrudnieni są: Teresa Rakus (Czytelnia), Alina Janina Bień (Wypożyczalnia), Krystyna Karczewska (Oddział dla Dzieci) oraz pracownicy gospodarczy Honorata Kapusta i Stefan Cieślukowski.

Cele

 • Zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców powiatu oleckiego
 • Uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury

Działalność

Biblioteka gromadzi i opracowuje materiały biblioteczne, służące rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspakajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych. Udostępnia zbiory na miejscu, wypożycza na zewnątrz i w formie wymiany międzybibliotecznej pełni funkcję ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej. Prowadzi różnorodne formy promocji książki i czytelnictwa. Organizuje zajęcia plastyczno-literackie dla dzieci i młodzieży. Udziela pomocy metodycznej i sprawuje nadzór merytoryczny nad prawidłowym realizowaniem statutowych zadań przez samorządowe biblioteki publiczne w powiecie oleckim. Biblioteka prowadzi punkt wypożyczeń książki mówionej dla niewidzących i niedowidzących. Współpracuje z Kołem Miłośników Ziemi Oleckiej.

Zobacz też

 • Strona internetowa Biblioteki www.przystanek.pl/biblioteka
 • Biuletyn Informacji Publicznej [1]
 • Katalog księgozbioru [2]