Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalach Oleckich

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Placówka kulturalno-oświatowa działająca w Kowalach Oleckich od 1948 roku.

Czytelnia Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowalach Oleckich, fot. Beata Grudzińska, 2010 rok
Źródło: Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalach Oleckich

Historia

Wypożyczalnia Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowalach Oleckich, fot. Beata Grudzińska, 2010 rok.
Źródło: Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalach Oleckich
Spotkanie z pułk. Stanisławem Głombem, Kronika, 1978 rok.
Źródło: Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalach Oleckich

Gminna Biblioteka Publiczna została założona w 1948 roku, a w 1955 roku przemianowana na Gromadzką Bibliotekę Publiczną. Do swej obecnej nazwy wróciła w 1973 roku.

W 2004 roku została włączona w struktury [Gminne Centrum Kultury w Kowalach Oleckich|Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich]].

W swej strukturze posiada Filię Biblioteczną w Sokółkach oraz Filię Biblioteczną w Stożnem.

Działalność

Gminna Biblioteka Publiczna skupia się przede wszystkim na doskonaleniu form i metod pracy bibliotecznej w celu zaspakajania zainteresowań środowiska, popularyzowaniem książki i czytelnictwa oraz historii regionu.

Biblioteka gromadzi, opracowuje, udostępnia i przechowuje materiały biblioteczne, prowadzi działalność informacyjno-bibliograficzną, współpracuje z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i stowarzyszeniami, zajmuje się promocją gminy. W zakresie obszaru działalności placówki znajduje się również zaspokajanie potrzeb kulturalnych, oświatowych i informacyjnych ogółu społeczeństwa.

 • wykaz cyklicznych/najważniejszych/znaczących imprez, akcji, konkursów, wystaw, programów, projektów:
 1. 1975/1982 – majowe pochody postaci literackich (Dni Kultury Oświaty Książki i Prasy)
 2. konkursy czytelnicze (np. „Złoty kłos” z 1977 roku); wieczornice literackie, spotkania autorskie z lat 1978-1981 - prof. Andrzejem Ajnenkielem, Januszem Wolniewiczem, Leszkiem Prorokiem, pułk. Stanisławem Głombem
 • spotkania autorskie m.in. z Ewą Ostrowską (2004 r.), Mirosławem Słapikiem (2005 r.), ze Zbigniewem Tanajewskim (2005 r.), Zbigniewem Dmitrocą (2006 r.), z ks. Janem Pietrzykiem (2007 r.), z Maciejem Kupczyńskim (2008 r.)
 • gminne konkursy recytatorskie – „Zbigniew Herbert-Książę Poetów” (2008 r.), „Słowacki wielkim poetą był” (2009 r.)
 • cykliczne spotkania z przedszkolakami
 • lekcje biblioteczne
 • turnieje literackie

Udział w projektach

 • „Biblioteczna Informacyjna Sieć Szkoleniowa” - listopad 2001 r.
 • „Ikonka” - marzec 2004 r.
 • „Kultura Informacja Sukces – sieć PIAP w województwie warmińsko-mazurskim” - marzec 2007 r.
 • „Z Danii do Polski, transfer wiedzy i doświadczeń zawodowych” - marzec-wrzesień 2009 r. [1]
 • Program Rozwoju Biblioteki - luty 2009 r.
 • „Biblioteka +" - 2010 r.

Gminna Biblioteka Publiczna współpracuje z ośrodkiem kultury, miejscowym przedszkolem, świetlicą socjoterapeutyczną, szkołą podstawową i gimnazjum w organizowaniu imprez kulturalno-oświatowych na terenie swojej działalności.

Kierownicy placówki

Dane teleadresowe

Gminna Biblioteka Publiczna

ul. Kościuszki 46

Kowale Oleckie

tel./fax: 87 523 89 47

tel. : 87 523 70 59

e-mail:gckkowale@gmail.com

Ciekawostki

W 1965 roku biblioteka ze swoimi zbiorami przeniosła się do budynku przy ul. Kościuszki, który został wybudowany w czynie społecznym.

W latach 1984/1985 zwiększyła się powierzchnia tej placówki, a w 2005 roku budynek przeszedł kapitalny remont, w wyniku którego powierzchnia się ponownie zwiększyła.

Zobacz

Strona domowa Biblioteki [1]


Przypisy

 1. W ramach tego projektu wprowadzono nową usługę - „Magiczny kuferek”