Koło Miłośników Ziemi Oleckiej

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Logo Koła Miłośników Ziemi Oleckiej

Klub funkcjonujący od 2001 r. przy Stowarzyszeniu Kulturalnym „Przypisani Północy” w Olecku, działający na rzecz kultury, promocji i rozwoju Ziemi Oleckiej.

Siedziba

ul. Plac Wolności 22 (Biblioteka), Olecko

Cel

Do głównych celów działania Koła zaliczono:

 • organizację Muzeum Ziemi Oleckiej i Archiwum,
 • prowadzenie działalności wydawniczej, w tym: redagowanie czasopisma społeczno-kulturalnego (kwartalnika), wydawanie książek związanych z Ziemią Olecką
 • ochrona dóbr i pamiątek kultury materialnej i duchowej
 • propagowanie patriotyzmu lokalnego, tworzenie i zacieśnianie więzi międzyludzkich
 • ochrona walorów architektonicznych, przyrodniczych i krajobrazowych
 • integrowanie ludzi i środowisk
 • współpraca ze Stowarzyszeniem byłych mieszkańców Ziemi Oleckiej z siedzibą w Opladen
 • inicjowanie kontaktów pomiędzy młodzieżą polską i niemiecką
 • prowadzenie edukacji regionalnej
 • badanie historii oraz aktualnych zjawisk i zdarzeń kulturalnych
 • podejmowanie inicjatyw kulturalnych i społecznych (wystawy, konkursy itp.)
 • wspieranie wszelkich działań mających na celu dobro i jakość życia mieszkańców
 • promocja Ziemi Oleckiej w kraju i za granicą
 • poszukiwanie źródeł finansowania dla realizacji założonych celów

Działalność

Realizując wytyczone cele Koło Miłośników Ziemi Oleckiej prowadzi różne formy działalności, w tym, m.in.:

 • organizuje wystawy, jak, np. pt. Ziemia Olecka wczoraj i dziś (2002), Trochę historii Kowal Oleckich (2003), Trochę historii Świętajna (2003)
 • organizuje spotkania autorskie np. z Ryszardem Demby (2010)
 • prowadzi działalność wydawniczą - m.in. reprint archiwalnych pocztówek Olecka i okolic z lat 1900–1945 (2003, 2004, 2005, 2007), wydanie Karty QSL (2005) - z okazji kolejnej edycji Przystanku Olecko (karta została rozesłana przez sekcję Radiotelegrafistów na wszystkie kontynenty, promując Olecko i Przystanek Olecko w świecie), publikowanie artykułów o historii Ziemi Oleckiej w lokalnym piśmie „Monety” i „Głos Olecka” (2007), tłumaczenie z języka niemieckiego i publikacja materiałów archiwalnych dotyczących Ziemi Oleckiej (2008)
 • gromadzi eksponaty do Muzeum Ziemi Oleckiej
 • prowadzi archiwum

Bibliografia

 1. Informator Organizacji Pozarządowych. – Olecko : Urząd Miejski ; Regionalne Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne „Wspólnota Wiejska”, 2003. – S. 33.

Zobacz też