Międzynarodowy Plener Malarsko-Rzeźbiarski Garbno 1977

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Józef Stasiak Bez tytułu - jedna z prac plenerowych
Źródło: Międzynarodowy Plener Malarsko-Rzeźbiarski „Garbno ‘77” / oprac. i red. Kazimierz Brakoniecki, oprac. graf. Tadeusz Burniewicz, wstęp Romuald Odoj. – Olsztyn : Biuro Wystaw Artystycznych, 1977.

Czwarta edycja projektu artystycznego pn. Plener Malarsko-Rzeźbiarski „Garbno”, zorganizowana w okresie od 18 maja do 8 czerwca 1977 r. w Garbnie pow. kętrzyński. [1].

Organizatorzy pleneru

Komisarz

Cele projektu

 • „dopracowania się dzieł charakterystycznych dla olsztyńskiego regionu”[2]
 • wzbogacenie Galerii Sztuki Współczesnej, tworzonej w ramach kombinatu w Garbnie
 • zapoznanie uczestników pleneru z całej Polski z tradycjami kulturalnymi regionu Warmii i Mazur
 • integracja lokalnego środowiska artystycznego
 • „dotarcie artysty do środowiska robotnika rolnego, aby zapoznać się z jego pracą. (…) Mecenat garbnowski zadbał troskliwie o rozmaite spotkania na tym odcinku z myślą dla nowych inspiracji artystycznych”[3].

Przebieg

Impreza stanowiła kontynuację projektu pn. Ogólnopolski Plener Malarski „Garbno”, jednak ze względu na zmiany programowe, tj. przyjęcie koncepcji regularnego uczestnictwa w plenerze artystów z zagranicy, zmieniła określnik na „międzynarodowy”. Jednocześnie dotychczasowa formuła skoncentrowania się na technice malarskiej została rozszerzona o rzeźbę, dlatego też nazwa Pleneru otrzymała określnik złożony „malarsko-rzeźbiarski”. Całość akcji plenerowej PGR Garbno w 1977 r. niezmiennie stanowiła składnik inicjatywy, z jaką wystąpiło ówczesne woj. olsztyńskie, włączając się w odgórną politykę tworzenia nowych form instytucjonalnego mecenatu. Akcję realizowano w łączności z ogólnopolskim projektem „ Sojusz świata pracy z kulturą i sztuką”.
Opisana impreza miała charakter dwumodułowy. Pierwszy moduł stworzył plener malarski, zorganizowany w okresie od 18 maja do 8 czerwca w Garbnie pow. Kętrzyn. W projekcie wzięło udział 19 artystów z kraju (w tym z ówczesnego woj. olsztyńskiego), jak i z zagranicy. Moduł drugi stanowiła wystawa poplenerowa typu roboczego, zorganizowana prawdopodobnie[4] w następnym tygodniu po ukończeniu pleneru na terenie PGR Garbno. Każdy z uczestników ponadto przekazał jedną pracę (razem 19), wybraną przez PGR, do Galerii Malarstwa Współczesnego, istniejącej w obrębie kombinatu. Brak danych nt. daty właściwej wystawy poplenerowej, która corocznie miała miejsce w Galerii Sztuki Współczesnej Biura Wystaw Artystycznych w Olsztynie.

Uczestnicy

 • Maria Bierzyńska (Warszawa)
 • Zbigniew Hinc (Olsztyn)
 • Mieczysław Kochanowicz (Warszawa)
 • Eugeniusz Kochanowski (Olsztyn)
 • B. Monika Kranz-Zielińska (Warszawa)
 • Danuta Kwapiszewska (Warszawa)
 • Ryszard Ledwo (Kraków)
 • Sylwin Mydlak (Olsztyn)
 • Gabriela Nasfeter (Warszawa)
 • Krzysztof Nasfeter (Warszawa)
 • Wiesław Osewski (Augustów)
 • Gerhard Oschatz (Berlin ; Niemcy)
 • Henryk Oszczakiewicz (Olsztyn)
 • Klaus Roenspies (Berlin ; Niemcy)
 • Hans Otto Schidt (Berlin ; Niemcy)
 • Rolf Xego Schröeder (Berlin ; Niemcy)
 • Józef Stasia (Kraków)
 • Maria Szymańska (Olsztyn)
 • Marek Zipper (Olsztyn)

Bibliografia

 1. Międzynarodowy Plener Malarsko-Rzeźbiarski „Garbno ‘77” / oprac. i red. Kazimierz Brakoniecki, oprac. graf. Tadeusz Burniewicz, wstęp Romuald Odoj. – Olsztyn : Biuro Wystaw Artystycznych, 1977.

Przypisy

 1. Brak danych nt. dokładnego miejsca lokalizacji.
 2. Wstęp //W: II Ogólnopolski Plener Malarski „Garbno ‘75”, Olsztyn, 1975.
 3. Skurpski Hieronim, Wstęp //W: Ogólnopolski Plener Malarski „Garbno ‘74”, Olsztyn, 1974, s. 3.)
 4. Brak dokładnych danych chronologicznych, natomiast ze względu na podobieństwo organizacji corocznych plenerów, wyżej opisany czas wystawy roboczej jest dosyć prawdopodobny.