Międzynarodowe Warsztaty Plastyczne Sztuka Łączy i Łagodzi Obyczaje Łyna 2007

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Czwarta edycja międzynarodowego projektu artystycznego pn. „Sztuka Łączy i Łagodzi Obyczaje”, zorganizowana w okresie od 23 maja do 5 czerwca 2007 r. w Wiknie.

Organizatorzy

Współorganizatorzy

Komisarz

Cele

Główne założenia Pleneru stanowiły: twórcza praca artystów plastyków z ludźmi niepełnosprawnymi, integracja środowisk twórczych – krajowego i zagranicznych oraz wyłonienie i promowanie lokalnych talentów. Jako cel drugorzędny wskazano umożliwienie uczestnikom pleneru „połączenia pracy twórczej z zabawą i wypoczynkiem” [1].

Przebieg

Impreza została zorganizowana w ramach Programu „Działaj Lokalnie V” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Filantropii w Polsce oraz Nidzicki Fundusz Lokalny. W projekcie wzięło udział 26 artystów, specjalizujących się w różnych dziedzinach sztuki, z kraju oraz zagranicy. Plener prócz zwyczajowego przebiegu, właściwego dla tego typu inicjatyw, charakteryzował się ponadto modułami warsztatowymi. Warsztaty plastyczne prowadzili uczestnicy pleneru: malarze, ceramicy i rzeźbiarze, tworząc wraz z uczniami ze Szkoły Podstawowej w Łynie, Zespołu Szkół nr 1 w Nidzicy oraz z Ośrodka Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych w Nidzicy. Pierwsza część warsztatów miała miejsce przez 3 dni w Borowskim Lesie k. Sorkwit, w gospodarstwie agroturystycznym „Rancho Zielony Koń” Katarzyny i Krzysztofa Hanke. W zajęciach uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Łynie. Druga część warsztatów odbyła się w bazie turystycznej Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeźnie Młyńskim. Ten moduł składał się z warsztatów twórczych, zajęć ekologicznych oraz sportowych (spływy kajakowe po Łynie). 1 czerwca artyści uczestniczyli w obchodach Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej w Łynie, prowadząc zajęcia plastyczne, podczas których zintegrowane grupy uczniów z Łyny, Jagarzewa oraz podopiecznych z OREW w Nidzicy malowały, rzeźbiły z kory, gliny i gipsu.
28 maja w Galerii Marszałkowskiej w Olsztynie Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacek Protas otworzył Wystawę Poplenerową „Sztuka Łączy”, na którą złożyły się prace przywiezione przez plenerowiczów.
2 czerwca artyści prowadzili zajęcia twórcze w świetlicach wiejskich w Orłowie, Bolejnach i Jabłonce. Ostatnim elementem projektu była wystawa w NOK-u dyrektor Haliny Pyszko. Wernisaż [2] w Galerii pod Belką otworzył Burmistrz Nidzicy Dariusz Szypulski.

Uczestnicy

 • Irena Babaut (Babut) (Polska)
 • Jadwiga Bardyszewska (Polska)
 • Michael Bredtved (Dania)
 • Anija Christensen (Dania)
 • Wołodymyr Czarnobaj (Ukraina)
 • Wasyl Dutka (Ukraina)
 • Lili Fijałkowska (Ukraina)
 • Henryk Filipczak (Polska)
 • Maria Gryniuk (Ukraina)
 • Barbara Kasza (Polska)
 • Karol Lekostaj (Polska)
 • Greta Leśko (Polska)
 • Daniel Ludwiczuk (Polska)
 • Robert Łuczka (Polska)
 • Grażyna Mrózek (Polska)
 • Jan Mrózek (Polska)
 • Ilka Neumann (Niemcy)
 • Dorota Opinc (Polska)
 • Przemysław Opinc (Polska)
 • Maria Przybysz (Polska)
 • Sanna Ransby (Dania)
 • Katia Sokołowa-Zyzak (Rosja)
 • Danuta Śniak (Polska)
 • Katarzyna Śniak (Polska)
 • Maria Tomczyk (Polska)
 • Bogusław Zamaro (Polska)

Przypisy

 1. II Międzynarodowe Warsztaty Plastyczne „Sztuka Łączy i Łagodzi Obyczaje” Łyna 2005”, Nidzica, 2005.
 2. Brak dokładnych danych chronologicznych