Krystyna Błaszczyk

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

(1924- ) – dziennikarka

Biografia

Krystyna Błaszczyk urodziła się w Warszawie. Studiował romanistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę dziennikarską rozpoczęła w 1948 r. w prasie harcerskiej, współpracując z pismami „Drogi” i „Na tropie”.
Jest jedną ze współzałożycieli „Świata Młodych”, w którym pracowała jako kierowniczka działu harcerskiego i sekretarz redakcji (1949-1952). Należy również do twórców pisma „Dookoła świata”. W latach pięćdziesiątych pracowała jako publicystka wielu pism ogólnopolskich – wspomnianego „Dookoła świata” oraz: „Pokolenia”, „Po Prostu”, „Trybuny Mazowieckiej”, „Naszej Ojczyzny”, „Kraju”, „Drużyny” oraz „Filipinki”.
W latach 1955-1958 była również publicystką „Warmii i Mazur” oraz Rozgłośni Polskiego Radia w Olsztynie. Później współpracowała także z „Panoramą Północy”.
W 1961 r. podjęła pracę w Agencji Robotniczej, była sekretarzem redakcji biuletynu „Wiedza i Technika”, następnie sekretarzem dyżurnym agencji. W 1967 r. została sekretarzem redakcji „Kwartalnika Historii Ruchu Zawodowego”, skąd w 1982 r. przeszła na emeryturę.
Jest również autorką drobnych utworów literackich.

Nagrody i odznaczenia

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, medalem „Za 25 lat pracy dziennikarskiej” oraz innymi odznaczeniami.

Bibliografia

  1. Słownik dziennikarzy polskich 1945-1985 A-Z / pod red. Wacława Zuchniewicza // „Prasa Polska”. – 1987, nr 3, s. 32.