Konkurs o Wielką Nagrodę Warmii i Mazur 1976

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Druga edycja Konkursu o Wielką Nagrodę „Warmii i Mazur”, zorganizowany w Iławie w czerwcu 1976 r.

Organizator

Jury

Opis

Do konkursu zgłosiło się 16 amatorskich zespołów artystycznych: od folklorystycznych po estradowe. Podsumowanie konkursu odbyło się 13 czerwca 1976 r. w Iławie podczas obchodów święta redakcji czasopisma „Warmia i Mazury”. Fundatorami nagrody głównej w tej edycji byli: redakcja „Warmii i Mazur” oraz Olsztyńskie Wydawnictwo Prasowe RSW „Prasa – Książka – Ruch”. Pozostałe nagrody przekazali: Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego i Wojewódzka Rada Związków Zawodowych. Jury oceniało zespoły działające od minimum dwóch lat w regionie oraz mogące wykazać się aktywnością artystyczną w okresie od 30 kwietnia 1975 r. do 30 kwietnia 1976 r. Finaliści zaprezentowali się podczas uroczystej gali zorganizowanej (ze względu na złą pogodę) w Sali konferencyjnej Miejskiej Rady Narodowej w Iławie. Zdaniem jury przeglądu zespoły, które zgłosiły się do konkursu zaprezentowały bardzo wysoki poziom artystyczny. W przerwie między występami grup artystycznych odbywały się uroczystości finałowe konkursu Nagroda „Warmii i Mazur”. Podczas przeglądu zaprezentowały się m.in.:

Podczas seminarium Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy koncertował zespół wokalny „Wilgi

Laureaci

  • I Nagroda - „Miraż
  • II Nagroda – równorzędna: „Iławianie” i „Po Prostu

Wyróżnienia przypadły zespołom: „Symsar”, „Wilgi” i Dziecięcemu przy Społecznym Ognisku Baletowym w Olsztynie.

Bibliografia

  1. Wielka Nagroda – po raz drugi // „Warmia i Mazury”. – 1976, nr 6, s. 17-18.
  2. Iławskie Dni „Warmii i Mazur” // „Warmia i Mazury”. – 1976, nr 7, s. 8-9.