Konkurs Poetycki im. Leonarda Turkowskiego Bartoszyce’85

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Druga edycja Konkursu Poetyckiego im. Leonarda Turkowskiego zorganizowana przez Bartoszycką Grupę Literacką „Barcja” zorganizowana w 1985 r.

Organizatorzy


Opis

Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 1984 roku pod nazwą Konkurs Poetycki „Bartoszyce’84”. Jednakże, 19 stycznia 1985 roku zmarł Leonard Turkowski, wielki przyjaciel „Barcji”, członek komisji konkursowej I edycji. Wówczas postanowiono, że kolejne edycje konkursu będą nosiły nazwę Jego imienia. Dlatego też, w 1985 roku zorganizowano II Konkurs Poetycki im. Leonarda Turkowskiego „Bartoszyce’85”. Konkurs został ogłoszony w marcu 1985 r., finał odbył się 17 czerwca 1985 r. Plon konkursu ukazał się w tomiku wierszy Tobie Miasto (1985)

Komisja konkursowa

Laureaci


Bibliografia

  1. Bartoszycka Grupa Literacka „Barcja” 1983-2008 / [red. zesp. Jerzy Sałata, Urszula Drogomir, Jan Bachar]. – Olsztyn : Edytor Wers, 2009.