Romuald Moszoro

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

(1900-1986) - poeta, współzałożyciel i aktywny członek Bartoszyckiej Grupy Literackiej „Barcja”

Biografia

Ukończył liceum klasyczne w Kołomyi, walczył w Legionach J. Piłsudskiego, mieszkał w Wilnie. W czasie II wojny światowej był jeńcem obozu w Kozielsku na terenie ZSRR, przeszedł szlak bojowy z Armią Andersa. Walczył pod Monte Casino. Przebywał w Londynie. Po wojnie osiadł w Bartoszycach. W latach 1948-1955 roku pracował w Starostwie Powiatowym, 1955-1966 był referentem dokumentacji technicznej w Budowlanym Przedsiębiorstwie Powiatowym, w latach 1967-1978 w prywatnym przedsiębiorstwie budowlanym, następnie przeszedł na emeryturę. Działał społecznie w spółdzielczości mieszkaniowej, jako członek zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” oraz Spółdzielni Spożywców. Interesował się filatelistyką i wędkarstwem. Zmarł 27 czerwca 1986 r.

Twórczość

Debiutował w Wilnie przed II wojną światową. Jego wiersze znalazły się w tomie wydanym przez II Korpus Wojska Polskiego. W czasie wojny publikował wiersze w prasie londyńskiej. Po powrocie do Polski pisał dużo, ale nigdzie nie publikował swoich poezji. Po raz drugi debiutował w 1984 roku. Publikował swoje wiersze w prasie regionalnej: „Gazeta Olsztyńska”, „Dziennik Pojezierza” oraz ogólnopolskiej: „Gromada-Rolnik Polski”, wydawnictwach „Barcji”, antologiach Tobie miasto (1985) i Tobie miasto II (1989). Jego wiersze, często w formie pieśni imponują bogactwem językowym. Grupa „Barcja” opublikowała Zeszyt Literacki – Zaczarowanym piórem z wierszami poety w 1987 roku.

Nagrody i odznaczenia

Bibliografia

  1. Bartoszycka Grupa Literacka „Barcja” 1983-2008 / [red. zesp. Jerzy Sałata, Urszula Drogomir, Jan Bachar]. – Olsztyn : Edytor Wers, 2009.
  2. Moszoro, Romuald: Póki starczy sił…/ Romuald Moszoro ; rozm. Jerzy Sałata // „Gazeta Olsztyńska”. -1984, nr 275, s. 5.
  3. Segiet, Janusz: Poeta w porę niezauważony / Janusz Segiet // „Gazeta Olsztyńska”. – 1988, nr 66, s. 5.