Konkurs O Ryzę Papieru 1994/1995

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Winieta jednego ze zwycięskich tytułów
Źródło: zbiory WBP w Olsztynie

Druga edycja konkursu prasy lokalnej „O Ryzę Papieru” zorganizowana w latach 1994-1995 w województwie olsztyńskim.

Przebieg

W drugiej edycji konkursu przyznano poza honorowymi ryzami papieru również nagrody pieniężne i rzeczowe ufundowane przez Sejmik Samorządu, Wojewodę Olsztyńskiego, posła Ziemi Olsztyńskiej Jana Budkiewicza, Instytut na Rzecz Demokracji w Europie Wschodniej IDEE, redakcję „Gazety Warmii i Mazur” oraz organizatora konkursu – Regionalny Ośrodek Kultury w Olsztynie. Do konkursy zgłosiło się dziewiętnaście redakcji.
Nagrody wręczono podczas Warmińsko-Mazurskiego Spotkania z Prasą Lokalną w 1995 r.
Laureatów zaprezentowano na łamach „Olsztynskiego Informatora Kulturalnego” (Nr 5/1995).

Uczestnicy

Jury

Laureaci

  • Nagroda Sejmiku Samorządowego Województwa Olsztyńskiego wraz z Wyróżnieniem Honorowym „Ryzą papieru” za wysoki poziom dziennikarski oraz najpełniejszy sposób prezentowania problemów społeczności lokalnej – „Kurek Mazurski
  • Nagroda Wojewody Olsztyńskiego wraz z Wyróżnieniem Honorowym „Ryzą papieru” za najbardziej udany debiut wydawniczy 1994 r. oraz inicjatywę społeczną – „Gazeta Pieckowska
  • Nagroda Indywidualna Jana Budkiewicza za konsekwentne przedstawianie problematyki kulturalnej oraz upowszechnianie historii miasta i gminy Olsztynek – „ALBO
  • Nagroda Instytutu na Rzecz Demokracji w Europie Wschodniej IDEE za rzetelny sposób informowania o życiu codziennym mieszkańców miasta i promowanie postaw obywatelskich – „Gazeta Warmińska
  • Nagroda redakcji „Gazety Warmii i Mazur” za aktualny i wszechstronny serwis informacyjny – „Kurek Mazurski
  • Nagroda Regionalnego Ośrodka Kultury za promowanie inicjatyw kulturalnych i edukację kulturalną – „Panorama Ziemi Mrągowskiej

Bibliografia

  1. REGULAMIN KONKURSU „O RYZĘ PAPIERU” edycja za rok 1994, Archiwum Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, Sygn. 8/237
  2. Protokół z posiedzenia jury konkursu „O ryzę papieru”, Archiwum Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, Sygn. 8/237
  3. „O ryzę papieru” // „Olsztyński Informator Kulturalny”. – 1995, nr 5, s. 12-13.