Konkurs Bliżej Książki Współczesnej ‘78/79

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Projekt o charakterze konkursowym – o zasięgu wojewódzkim – zorganizowany w okresie od połowy 1978 r. do 28 lutego 1979 r. w Olsztynie.

Organizator

Jury

Opis

Konkurs adresowany był do mieszkańców regionu Warmii i Mazur. Zgodnie z założeniami konkursu uczestnicy konkursu dysponowali wykazem lektur, obejmującym 20 pozycji współczesnej literatury polskiej oraz 10 obcej, po zapoznaniu się z publikacjami mogli wypowiedzieć się pisemnie na temat określonej liczby lektur. Konkurs był przeznaczony zarówno dla czytelników, jak dla bibliotekarzy oraz księgarzy. Te dwie grupy zawodowe miały propagować ideę konkursu w zakładach pracy oraz ogólnie w środowiskach miejskich, upowszechniać literaturę współczesną przez organizację spotkań literackich, wieczorów autorskich, odczytów i wystaw. W projekcie najliczniej uczestniczyli mieszkańcy Olsztyna, ponadto czytelnicy bibliotek publicznych i związkowych w Ostródzie, Szczytnie, Iławie, Janowie, Dźwierzutach, Gietrzwałdzie, Jonkowie i Jedwabnie. Wśród bibliotek związkowych wyróżniły się placówki PKS w Ostródzie i „Lenpolu”w Szczytnie. Ogółem na konkurs napłynęło 234 wypowiedzi, w tym 77 ze wsi.
Wśród 30 książek największym powodzeniem cieszyły się:

  • Wilcza jagoda Seweryny Szmaglewskiej
  • Babie Lato Haliny Auderskiej
  • Pół wieku – Natasza Jerzego Putramenta
  • Wierne blizny Jerzego Grzymkowskiego
  • Wołanie horyzontów Jarzego Pachlowskiego,
  • Kiedy kwitną tykwy Dragoslava Mihalovica
  • Surmak Jerzego Jesionowskiego
  • Rzeczpospolita Polaków Edmunda Osmańczyka.

Jury konkursu przyznało 12 nagród pieniężnych i 5 rzeczowych. Nagrodami pieniężnymi wyróżniono również bibliotekarzy.

Bibliografia

  1. (d): Konkurs-plebiscyt „Bliżej Książki Współczesnej” / (d) // „Gazeta Olsztyńska”. – 1979, nr 86, s. 5.