Konkurs O Ryzę Papieru 1996/1997

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Winieta jednego ze zwycięskich tytułów
Źródło: zbiory WBP w Olsztynie
Winieta laureata Złotej Ryzy Papieru
Źródło: zbiory WBP w Olsztynie

Czwarta edycja konkursu prasy lokalnej „O Ryzę Papieru” zorganizowana w latach 1996-1997 w województwie olsztyńskim.

Przebieg

W czwartej edycji konkursu wzięły udział również biuletyny samorządowe oraz gazety osiedlowe: „Kurier Likuski” i „Gutkowska Gazeta”. Ogółem do konkursu zgłosiły się dwadzieścia trzy redakcje. Fundatorami nagród byli: Wojewoda Olsztyński, Sejmik Samorządowy, posłowie: Jan Budkiewicz i Danuta Ciborowska, Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, „Super Express” oraz media lokalne. Ponadto przyznano wszystkim nagrodzonym honorowe wyróżnienia w postaci ryzy papieru ufundowane przez Regionalny Ośrodek Kultury.
Specjalną nagrodą honorową – Złotą Ryzą Papieru – wyróżniono „Kurek Mazurski” jako modelowe czasopismo lokalne.
Uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbyło się 19 kwietnia 1997 r.

Uczestnicy

Jury

Laureaci

 • Nagroda Wojewody Olsztyńskiego za niezależność, odważne i rozważne poruszanie tematów lokalnych, za poziom redakcyjny i edytorski gazety – „Kurier Lidzbarski
 • Nagroda Sejmiku Samorządowego Województwa Olsztyńskiego za podejmowanie tematyki ekologicznej i historycznej, za przedstawianie obrazu życia społeczno-kulturalnego i integrację mieszkańców Morąga i sąsiadujących gmin – „Forum Powiatowe
 • Honorowa „Złota Ryza Papieru” i nagroda „Gazety Warmii i Mazur” za stworzenie modelu gazety lokalnej, profesjonalny od lat poziom dziennikarski – „Kurek Mazurski
 • Nagroda Jana Budkiewicza za podejmowanie ciekawych i wartościowych inicjatyw kulturalnych, za umacnianie „małych ojczyzn” – „Rozmaitości Dobromiejskie
 • Nagroda Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich za poziom dziennikarski i prezentowanie problemów społeczności lokalnej – „Gazeta Gietrzwałdzka
 • Nagroda Radia Olsztyn za dobry styl, niezależność, różnorodność podejmowanych tematów – „Gazeta Mrągowska
 • Nagroda gdańskiego oddziału TVP za promowanie inicjatyw kulturalnych olsztyneckiej społeczności, za poruszaną na łamach pisma tematykę historyczną – „ALBO
 • Nagroda „Super Expressu” za niezależność, krytyczne i rzetelne przedstawianie poczynań miejscowej władzy, za dobre wypełnianie funkcji informacyjnej – „Panorama Ziemi Mrągowskiej
 • Nagroda „Super Expressu” za publicystykę i zaangażowanie w sprawy gminy – „Jęk Dąbrówna
 • Nagroda „Gazety Olsztyńskiej” za wszechstronne prezentowanie życia kulturalnego społeczności lokalnej – „Lubawski Informator Kulturalny
 • Nagroda „Dziennika Pojezierza” (miesięczny staż w redakcji „Dziennika”) – „Kurier Lidzbarski
 • Nagroda posłanki Danuty Ciborowskiej – „Kajet

Bibliografia

 1. Regulamin Konkursu „O ryzę papieru”, Archiwum Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, Sygn. 8/237
 2. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej, Archiwum Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, Sygn. 8/237
 3. (olan): „Kurek” poza konkurencją / (olan) // „Kurek Mazurski”. – 1997, nr 9, s. 4.
 4. (ag): Obłowiony „Kurier Lidzbarski” : nowe tytuły i stałe postępy / (ag). – Il. // „Dziennik Pojezierza”. – 1997, nr 77, s. 3.
 5. TAS: Ryzy papieru rozdane : wręczono nagrody w IV konkursie dla prasy lokalnej / TAS. – Il. // „Gazeta Warmii i Mazur”. – 1997, nr 94, s. 2.