Kongres Krajoznawstwa Polskiego – Olsztyn 2010

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Publikacja wydana z okazji VI Kongresu, pod red. Stanisława Harajdy, Iwony Liżewskiej, Krzysztofa Młynarczyka, Olsztyn, ElSet, 2010.

Kongres poświęcony kulturze w kontekście krajoznawczym, zorganizowany w Olsztynie we wrześniu 2010 r.

Organizator

Gospodarzem VI Kongresu był region Warmii i Mazur. Funkcję głównego organizatora pełnił Oddział Warmińsko-Mazurski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. W przygotowanie spotkań naukowych zaangażował się również Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Cel

Kongres był szóstą edycją cyklu spotkań o charakterze naukowym poświęconych polskiej kulturze i turystyce (realizowanych od 1929 r.). Zorganizowany w Olsztynie w daniach 10-12 września 2010 r., odbył się pod hasłem „Polska w europejskiej rodzinie. Przenikanie kultur, idei, wartości. Powinności krajoznawców”. Misją było ukazanie tysiącletniej tradycji kultury polskiej, w tym regionu Warmii i Mazur, na tle cywilizacji europejskiej.

Program

Główne spotkanie kongresowe w Olsztynie zostało poprzedzone cyklem 24 sejmików organizowanych w okresie 2009/2010 przez regionalne środowiska PTTK na terenie całej Polski (w 2009 r. – Łódź, Jarosławiec, Frombork, Poznań, Gdynia - dwukrotnie, Gliwice, Nowy Tomyśl, Olsztyn, Tarnów, Ropczyce, Lublin, Ostromecko; w 2010 r. – Żary, Kraków, Gdynia, Lublin - dwukrotnie, Żółkwia, Katowice, Pionki, Opole, Kaniów, Szczecin, Trzcinica, Wrocław). W ramach przygotowań do kongresu odbył się także 39 Centralny Zlot Krajoznawców (Kraków, 2009 r.) oraz 40 Jubileuszowy Centralny Zlot Krajoznawców zorganizowany przez Oddział PTTK „Ziemi Elbląskiej” (2010 r.). W ramach VI Kongresu w Olsztynie referaty zaprezentowali, m.in.:

Wśród sejmików regionu Warmii i Mazur odbyły się spotkania w Olsztynie i Fromborku. Sejmik olsztyński odbył się 2 października 2009 r. ph. „Wielokulturowość Warmii i Mazur wczoraj i dziś”. Referaty dotyczące archeologii, historii, dziedzictwa kulturowego, osadnictwa na Warmii i Mazurach, a także tożsamości warmińskiej i wielokulturowości tego regionu zaprezentowali: Iwona Liżewska, Jarosław Słoma, Kinga Jackowska, Romuald Odoj, Szymon Drej, Piotr Grabowski, Marian Jurak. Sejmik fromborski zorganizował Oddział PTTK „Ziemi Elbląskiej” 25 maja 2009 r. ph. „Dziedzictwo Mikołaja Kopernika a możliwości rozwoju turystyki we Fromborku”. Poruszono, m.in. temat Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku (Henryk Szkop), dziejów Fromborka w czasach Kopernika (Stanisław Achremczyk) oraz jego związków z Warmią (Janusz Hochleitner), poszukiwań i dyskusji wokół miejsca pochówku astronoma (Jerzy Sikorski oraz Jerzy Gąssowski).

Bibliografia

  1. VI Kongres Krajoznawstwa Polskiego. Zeszyt 5. Olsztyn 101-2 września 2010 / oprac. red. Marek Boguszewski, Andrzej Wielocha. – Warszawa : PTTK „Kraj”, 2010.
  2. Harajda, Stanisław: VI Kongres Krajoznawstwa Polskiego / Stanisław Harajda // „Przegląd Turystyczny”. - Nr 68 (2009), s. 16.
  3. Harajda, Stanisław: VI Kongres Krajoznawstwa Polskiego / Stanisław Harajda // „Przegląd Turystyczny”. - Nr 73 (2010), s. 6-7.
  4. VI Kongres Krajoznawstwa Polskiego oczami młodych krajoznawców – wolontariuszy / oprac. Ola Staszak // „Gościniec”. - 2010, nr 1/3, s. 22-25.