Romuald Odoj

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: Archiwum WBP w Olsztynie

(1931-2018) - archeolog, badacz, muzealnik

Biografia

Urodzony 24 listopada w Lublińcu. W latach 1950-1953 studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a w latach 1953-1955 na Uniwersytecie Poznańskim gdzie uzyskał tytuł magistra. W roku 1971 uzyskał doktorat w Instytucie Kultury Materialnej Państwowej Akademii Nauk. Był kierownikiem Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej w Stębarku. Zmarł 5 marca.2018 roku w Olsztynie.

Działalność

Był konserwatorem zabytków archeologicznych w województwie olsztyńskim od 1955 r. W latach 1955-1966 był sekretarzem, a od 1966 r. prezesem oddziału Polskiego Towarzystwa Archeologicznego w Olsztynie. Członek komitetu redakcyjnego „Rocznika Olsztyńskiego”, członek kolegium konsultacyjnego czasopisma „Z Otchłani Wieków”, członek Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Przebywał w Szwecji w 1964 r. oraz w Finlandii dwukrotnie, w 1959 r. i 1968 r. jako stypendysta.

Prowadził prace wykopaliskowe

 • 1955-1958 - Równina Dolna, pow. kętrzyński
 • Niedanowo, pow. nidzicki
 • 1959-1960 - Grunwald
 • 1961-1964 - Pasym
 • od 1957 - Wzgórze Katedralne we Fromborku

Udział w pracach wykopaliskowych

 • 1956-1960 - na Suwalszczyźnie
 • 1961-1962 - w Rybnie, pow. mrągowski, w pracach wykopaliskowych podwodnych ,
 • 1966-1967 - w Lesiaku k. Kajkowa, pow. ostródzki
 • 1966 - w Szczepakowie-Zalesiu, pow. nidzicki
 • 1967-1970 - kierował pracami wykopaliskowymi we Fromborku i w Bogdanach k. Fromborka

Ogłosił wiele artykułów oraz sprawozdań w czasopismach specjalistycznych z wykopalisk m. in.:

 • Kaplica na polach Grunwaldu („Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 1962, nr 4)
 • Kontakty bałto-słowiańskie we wczesnym średniowieczu („Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 1965, nr 3)
 • Podwodne badania archeologiczne w Rybniku pow. Mrągowo („Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 1962, nr 3)
 • Sprawozdanie z prac wykopaliskowych w Równinie Dolnej, pow. Kętrzyn w 1956 i 1957 („Rocznik Olsztyński”, t. I, 1958)
 • Badania wykopaliskowe w latach 1958-1960 („Rocznik Olsztyński”, t. IV, 1961/1962)
 • Dzieje Prusów do czasów krzyżackich („Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 1970, nr 1)

Nagrody i odznaczenia

 • Srebrna Odznaka „Zasłużonym dla Warmii i Mazur”
 • Honorowy Obywatel Fromborka

Bibliografia

 1. Oracki, Tadeusz:Twórcy i działacze kultury w województwie olsztyńskim w latach 1945-1970 / Tadeusz Oracki. Olsztyn: Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie,1975. - S. 123-124.